toggle menu

De HBO-deeltijdstudie voor taal- en cultuurliefhebbers

Twee verschillende beroepen: een vertaler weegt zijn woorden af met naslagwerken en internet, en een tolk moet die kennis meteen paraat hebben. Toch hebben ze gemeen dat de meeste informatie die de wereld over reist, door hun handen gaat. Daarom valt er zo veel te leren over taal en cultuur van de werktalen die ITV Hogeschool aanbiedt.

Wij maken er werk van!

Heb jij ook een grenzeloze interesse in de wereld om je heen? Ga een stap verder met taal en cultuur. Bekijk onze video!

De opleiding in beeld

Wat leer je bij de opleiding tolk en vertaler? Neem een kijkje in onze collegezalen.

Nieuwsbrief

Actueel

Data voorlichting collegejaar 2020-2021 bekend!
De data voor de voorlichtingsbijeenkomsten voor collegejaar 2020-2021 zijn bekend. Je bent van harte welkom op deze dagen als je meer informatie wilt over een van onze bacheloropleidingen! Aanmelden is niet nodig.

Module Algemene tolktechnieken (ATT)
Deze module is geschikt voor (beginnende) tolken die in de beroepspraktijk werkzaam zijn, maar geen formele opleiding genoten hebben en hun tolkvaardigheden en tolkattitude aantoonbaar willen maken om in aanmerking te komen voor inschrijving in het Rbtv B2 niveau. Deze module start in februari 2020. Kijk voor meer informatie op www.levenlangleren.itv-hogeschool.nl

Module Nederlands *nieuw*
Deze module geeft anderstaligen die zich al goed kunnen redden in het Nederlands, meer kennis en vaardigheden om nog beter te gaan lezen, spreken, luisteren en schrijven. Maar niet alleen taalvaardigheid, ook domeinkennis en interculturele communicatie komen aan bod. Na afloop heeft de deelnemer geleerd in verschillende situaties de juiste woorden, constructies en registers te gebruiken. De module wordt afgesloten met een eindtoets waarmee spreken, schrijven, lezen en luisteren op niveau B2+ worden getoetst. Deze module start in februari 2020.

Blijven ontwikkelen met levenlanglerenkrediet
Het is voor iedereen tot 55 jaar mogelijk om zich met het levenlanglerenkrediet te blijven ontwikkelen. Met ingang van studiejaar 2017-2018 kan iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen.

Facebook