Instroomtoets

In sommige gevallen leg je een instroomtoets af. Dat verschilt per opleiding. Lees hieronder hoe het werkt.

Opleiding vertaler

Instromen in jaar 1 is zonder meer mogelijk met een havo-, mbo-diploma (niveau 4) of vwo-diploma met de betreffende taal als examenvak. Ook wanneer je een vergelijkbare vooropleiding in het buitenland hebt afgerond, waarbij je het onderwijs in de studietaal hebt gevolgd, en je in Nederland het certificaat NT2, niveau II hebt behaald, dan kun je in jaar 1 instromen.

Heb je de studietaal niet als examenvak gedaan en ben je wel in bezit van een havo, mbo-diploma (niveau 4) of vwo-diploma, dan is de instroomtoets verplicht. Aan de hand van de resultaten van deze toets kunnen we goed inschatten wat jouw mogelijkheden zijn en krijg je zelf een goed beeld van je kennis en vaardigheden. Je legt ook een instroomtoets af als je in een hoger jaar wilt instromen.

De toets bestaat uit diverse onderdelen, zoals het maken van een korte vertaling en het schrijven van een opstel. De uitslag krijg je binnen drie weken, met daarbij een beschrijving van je niveau. Ook wanneer je niet van plan bent direct aan de opleiding deel te nemen, kun je de toets doen. De uitslag blijft een jaar geldig. Meer informatie over de inhoud van instroomtoets vertaler vind je hier.

De instroomtoets voor de opleiding Vertaler kost € 50 en is onderdeel van de aanmeldingsprocedure voor de opleiding.

Opleiding tolk

Tolken kun je alleen wanneer je al een zeer goede actieve kennis van de studietaal en het Nederlands hebt. Daarom volg je eerst drie jaar de opleiding Vertaler, waarbij je in het derde jaar de voorbereidende cursus Algemene tolktechnieken doet. Daarna krijg je een advies van het hoofd van de sectie Tolken over het al dan niet verder gaan met de opleiding Tolken.

Om van buitenaf in te kunnen stromen in het vierde jaar is verder een afgeronde hbo- of universitaire studie vereist. Voor de opleiding tolken is in alle gevallen een instroomtoets verplicht.

De instroomtoets bestaat uit drie mondelinge tolkoefeningen en wordt op een digitale voicerecorder opgenomen. Kandidaten wordt verzocht om pen en papier mee te nemen naar de toets. Meer informatie over de inhoud van instroomtoets tolk vind je hier.

De instroomtoets voor de opleiding Tolken kost € 150 en is onderdeel van de aanmeldingsprocedure voor de opleiding.

© 2021 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen