Instroomtoets

Instromen in jaar 1 is zonder meer mogelijk met een havo-, mbo-diploma (niveau 4) of vwo-diploma met de betreffende taal als examenvak. Ook wanneer je een vergelijkbare vooropleiding in het buitenland hebt afgerond, waarbij je het onderwijs in de studietaal hebt gevolgd, en je in Nederland het certificaat NT2, niveau II hebt behaald, dan kun je in jaar 1 instromen.

Opleiding vertaler

Instromen in jaar 1 is zonder meer mogelijk met een havo-, mbo-diploma (niveau 4) of vwo-diploma met de betreffende taal als examenvak. Ook wanneer je een vergelijkbare vooropleiding in het buitenland hebt afgerond, waarbij je het onderwijs in de studietaal hebt gevolgd, en je in Nederland het certificaat NT2, niveau II hebt behaald, dan kun je in jaar 1 instromen. Vanaf maart 2020 kan je inschrijven voor de opleiding door het inschrijfformulier toe te sturen.

Heb je de studietaal niet als examenvak gedaan en ben je wel in bezit van een havo, mbo-diploma (niveau 4) of vwo-diploma, dan is de instroomtoets verplicht. Aan de hand van de resultaten van deze toets kunnen we goed inschatten wat jouw mogelijkheden zijn en krijg je zelf een goed beeld van je kennis en vaardigheden. Meer informatie over de instroomtoets vind je hier.

Je legt ook een instroomtoets af als je in een hoger jaar wilt instromen.

De toets bestaat uit diverse onderdelen, zoals het maken van een korte vertaling en het schrijven van een opstel. Bij de instroomtoets kun je een woordenboek gebruiken. De uitslag krijg je binnen drie weken, met daarbij een beschrijving van je niveau. Ook wanneer je niet van plan bent direct aan de opleiding deel te nemen, kun je de toets doen. De uitslag blijft een jaar geldig.

De instroomtoets voor de opleiding Vertaler kost € 50. Je kan je voor een instroomtoets aanmelden door het inschrijfformulier toe te sturen.

Op onderstaande data kan je een instroomtoets afleggen:
zaterdag 30 mei 2020,
zaterdag 27 juni 2020,
zaterdag 22 augustus 2020.

Opleiding tolk

Tolken kun je alleen wanneer je al een zeer goede actieve kennis van de studietaal en het Nederlands hebt. Daarom volg je eerst drie jaar de opleiding Vertaler, waarbij je in het derde jaar de voorbereidende cursus Algemene tolktechnieken doet. Daarna krijg je een advies van het hoofd van de sectie Tolken over het al dan niet verder gaan met de opleiding Tolken.

Om van buitenaf in te kunnen stromen in het vierde jaar is verder een afgeronde hbo- of universitaire studie vereist. Voor de opleiding tolken is in alle gevallen een instroomtoets verplicht. Meer informatie over de instroomtoets tolk vind je hier.

De instroomtoets voor de opleiding Tolken kost € 150 en bestaat uit drie mondelinge tolkoefeningen. De toets wordt op een digitale voicerecorder opgenomen. Kandidaten wordt verzocht om pen en papier mee te nemen naar de toets. Meer informatie ontvang je ter plaatse.

Voor een instroomtoets Tolken wordt vanaf mei 2020 een individuele afspraak gemaakt. Je kan je voor deze instroomtoets aanmelden door het inschrijfformulier toe te sturen.

© 2020 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen