Plaatsingstoets | ITV Hogeschool
toggle menu

Plaatsingstoets

Opleiding vertaler

Instromen in jaar 1 is zonder meer mogelijk met een havo-, mbo-diploma (niveau 4) of vwo-diploma met de betreffende taal als examenvak. Ook wanneer je een vergelijkbare vooropleiding in het buitenland hebt afgerond, waarbij je het onderwijs in de studietaal hebt gevolgd, en je in Nederland het certificaat NT2, niveau II hebt behaald, dan kun je in jaar 1 instromen. Je kan je inschrijven voor de opleiding door het inschrijfformulier toe te sturen.

Heb je de studietaal niet als examenvak gedaan en ben je wel in bezit van een havo, mbo-diploma (niveau 4) of vwo-diploma, dan is de plaatsingstoets verplicht. Aan de hand van de resultaten van deze toets kunnen we goed inschatten wat jouw mogelijkheden zijn en krijg je zelf een goed beeld van je kennis en vaardigheden.

Je legt ook een plaatsingstoets af als je in een hoger jaar wilt instromen.

De toets bestaat uit diverse onderdelen, zoals het maken van een korte vertaling en het schrijven van een opstel. Bij de plaatsingstoets kun je een woordenboek gebruiken. De uitslag krijg je binnen drie weken, met daarbij een beschrijving van je niveau. Ook wanneer je niet van plan bent direct aan de opleiding deel te nemen, kun je de toets doen. De uitslag blijft een jaar geldig.

De plaatsingstoets voor de opleiding Vertaler kost € 50. Je kan je voor een plaatsingstoets aanmelden door het inschrijfformulier toe te sturen.

De plaatsingstoetsen voor collegejaar 2019-2020 worden afgenomen op:
- zaterdag 25 mei 2019
- zaterdag 29 juni 2019
- zaterdag 24 augustus 2019


Opleiding tolk

Tolken kun je alleen wanneer je al een zeer goede actieve kennis van de studietaal en het Nederlands hebt. Daarom volg je eerst drie jaar de opleiding Vertaler, waarbij je in het derde jaar de voorbereidende cursus Algemene tolktechnieken doet. Daarna krijg je een advies van het hoofd van de sectie Tolken over het al dan niet verder gaan met de opleiding Tolken.

Om van buitenaf in te kunnen stromen in het vierde jaar is verder een afgeronde hbo- of universitaire studie vereist. Voor de opleiding tolken is in alle gevallen een plaatsingstoets verplicht.

De plaatsingstoets voor de opleiding Tolken kost € 150 en bestaat uit drie mondelinge tolkoefeningen. De toets wordt op een digitale voicerecorder opgenomen. Kandidaten wordt verzocht om pen en papier mee te nemen naar de toets. Meer informatie ontvang je ter plaatse.

Voor een plaatsingstoets Tolken wordt vanaf mei 2019 een individuele afspraak gemaakt. Je kan je voor deze plaatsingstoets aanmelden door het inschrijfformulier toe te sturen.