Voorlichting | ITV Hogeschool
toggle menu

Voorlichting

ITV Hogeschool organiseert in het voorjaar en zomer diverse voorlichtingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen onze sectiehoofden en studenten over de opleiding en is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen. Je kunt het studiemateriaal bekijken en je zo een goed beeld vormen van de opleiding.

Data voorlichtingsbijeenkomsten:
-woensdag 20 maart 2019
-dinsdag 16 april 2019
-donderdag 23 mei 2019
-dinsdag 20 augustus 2019

De bijeenkomsten zijn van 19.00-21.00 uur in het gebouw waar ITV Hogeschool colleges geeft (Padualaan 97, Utrecht). Je hoeft je niet aan te melden om erbij te zijn.

Levenlanglerenkrediet

Iedereen tot 55 jaar mag gebruikmaken van het levenlanglerenkrediet voor (NVAO geaccrediteerde) opleidingen in deeltijd en voltijd, in het wo, hbo en mbo-bol. Specifiek kunnen de volgende studenten dan gebruik maken van het krediet:
* Deeltijdstudenten in het hoger onderwijs (bekostigd en privaat onderwijs),
* Studenten die een tweede studie willen volgen in het bekostigd onderwijs (ook onder de 30 jaar),
* Studenten aan voltijd- en duaal hoger onderwijs, ook zij die 30 jaar of ouder zijn op het moment van aanvang van hun studie,
* Studenten aan een beroepsopleidende leerweg in het mbo die 30 jaar of ouder zijn op het moment van aanvang van hun studie.
Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-het-levenlanglerenkrediet

Nieuwsbrief