Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Zin om te beginnen? Laat je je goed informeren over de inhoud van de opleiding en meld je direct aan voor een opleiding bij ITV Hogeschool via onderstaande button.

Hoe verloopt de aanmelding?

Voorbereiding

  • Controleer of je voldoet aan de toelatingseisen. Weet je dit niet zeker of heb je hier vragen over, neem dan contact met ons op.
  • De opleiding start in september. Meld je bij voorkeur aan vóór 15 augustus. Een latere inschrijving is mogelijk. Hou er dan wel rekening mee dat je waarschijnlijk enkele bijeenkomsten zal missen. Bij een latere inschrijving gelden aangepaste afspraken over de annulering en betalingstermijnen.

Aanmelding

  • Je schrijft je in via het online aanmeldformulier voor de hele duur van je studie. In het formulier vul je o.a. de volgende gegevens in: de gewenste opleiding, je persoons- en adresgegevens, je vooropleiding. Als er factoren zijn (zoals dyslexie) die van invloed kunnen zijn op je resultaten, dan kan hiervan bij je aanmelding en tijdens het intakegesprek melding gemaakt worden.
  • Na ontvangst van je aanmelding stuurt ITV Hogeschool je een schriftelijke bevestiging van toelating. Als je vooropleiding onvoldoende aansluit op de studie die je wilt gaan volgen of als je in een hoger jaar wilt instromen, plannen we eerst een instroomtoets met je in. De kosten voor de instroomtoets Vertalen bedragen € 50,- en de instroomtoets Tolken kost € 150,-. De toelatingscommissie beslist of je toelaatbaar bent.
  • Na de bevestiging van toelating betaal je het inschrijfgeld van €75,-. Na betaling wordt een intakegesprek met je taalcoördinator ingepland.
  • Het collegegeld wordt gefactureerd nadat je toegelaten bent, maar niet eerder dan 1 juli.
  • Je kunt je inschrijving binnen 14 dagen na de bevestiging van toelating of 1 maand voor de start van de studie kosteloos annuleren. Heb je het collegegeld al betaald? Dan krijg je dat terug. Bij annulering korter dan 1 maand voor de studie of na de start van de studie betaal je een redelijk deel van het collegegeld. Je kunt natuurlijk ook aan het einde van het collegejaar besluiten om te stoppen met de opleiding. Als je ons dit vóór 1 september van het lopende collegejaar laat weten, dan hoef je het collegegeld voor het volgende jaar niet te betalen. Zeg je later op, dan ben je een redelijk deel van het collegegeld voor het volgende collegejaar verschuldigd. Je annuleert via e-mail of per aangetekende brief. De annulering is verwerkt als je een bevestiging van ons hebt ontvangen.
  • De volledige regelingen vind je in onze Algemene voorwaarden: https://www.itv-hogeschool.nl/studiekeuze/aanmelden/algemene-voorwaarden

Voor aanschuifonderwijs geldt een inschrijving voor 1 studiejaar. Alle andere stappen en voorwaarden zijn gelijk aan de aanmelding voor de bacheloropleiding.

© 2022 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen