Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van ITV Hogeschool zijn in overleg met de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en de Consumentenbond tot stand gekomen.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de studieovereenkomst, alsmede overeenkomsten die daarmee samenhangen en/of het gevolg zijn, die worden aangegaan tussen ITV Hogeschool en de student. De studieovereenkomst bestaat uit een inschrijfformulier, deze Algemene Voorwaarden en een digitale studiegids van de desbetreffende opleiding. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de student deze algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van ITV Hogeschool te kennen en te accepteren.

In deze Algemene Voorwaarden staat de aanduiding ITV Hogeschool voor de Stichting ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3584 CH) Utrecht aan de Padualaan 101 (KvK-nr.: 41168496) en/of de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ITV Hogeschool Levenlang Leren B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3584 CH) Utrecht aan de Padualaan 101 (KvK-nr.: 68390955).

© 2022 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen