Kosten en financiering

Opleidingskosten & financiering

Bij ITV Hogeschool betaal je het instellingscollegegeld. Het tarief voor instellingscollegegeld ligt hoger dan het wettelijk collegegeld, omdat de opleiding geen bekostiging ontvangt van de overheid. ITV Hogeschool werkt als stichting zonder winstoogmerk, alle studiegelden komen ten goede aan het opleidingsaanbod en de kwaliteit van de studiemogelijkheden.

Opleidingskosten Bachelor Tolk/Vertalen

Je begint aan de algemene Bacheloropleiding Tolk/Vertaler met één vreemde taal naar keuze en je studeert af als tolk óf als vertaler in de gekozen vreemde taal.

Collegegeld Bachelor Tolk/Vertaler 2023-2024 (per jaar) is vastgesteld op € 4.880,-

Overige kosten:
Inschrijfgeld (eenmalig bij definitieve inschrijving): € 75,-
Instroomtoets Vertalen (indien nodig, zie Toelatingseisen): € 70,-
Instroomtoets Tolken (bij instromen in het afstudeerprofiel Tolken): € 150,-
Afsluitende examens Tolken (zie Toelichting 2): € 840,- (exclusief herkansing)

Naast het collegegeld moet je ook studiemiddelen aanschaffen: studieboeken, woordenboeken, een abonnement op krant of tijdschrift in je studietaal, een laptop, een licentie op vertaalsoftware (voor studenten vaak gratis, of met een goede korting). Kijk bij onze boekenleverancier naar de kosten van de studieboeken. Voor sommige vakken kan het ook noodzakelijk zijn om vakgerelateerde evenementen te bezoeken, waar kosten aan verbonden kunnen zijn. 

Toelichting op de opleidingskosten

 1. Het vierjarige bachelortraject loopt van 1 september 2023 tot 31 augustus 2027. Soms is het mogelijk om in te stromen in een hoger jaar, zie Toelatingseisen.
 2. Collegegeld is per collegejaar en inclusief tentamengeld en (afstudeer)projecten. Kies je voor het afstudeerprofiel Tolken, dan komt er nog examengeld bij. In geval van doubleren en/of een verlengde inschrijving na jaar 4 gelden aparte afspraken en tarieven, zoals jaarlijks vastgesteld in de bevorderingsregeling.
 3. De eventuele kosten van de instroomtoets dienen vooraf te worden voldaan. Mocht je na de instroomtoets onverhoopt niet worden toegelaten tot de opleiding, dan ontvang je deze kosten niet terug.
 4. ITV Hogeschool hanteert voor de eerste inschrijving een inschrijfgeld van €75,- dat binnen 14 dagen na de definitieve bevestiging betaald moet worden. Na betaling wordt een kennismakingsgesprek met de sectiecoördinator ingepland. Dit bedrag is niet restitueerbaar.
 5. Het collegegeld wordt gefactureerd nadat je inschrijving definitief is, maar niet eerder dan 1 juli. 
 6. Je kunt je inschrijving na de definitieve bevestiging binnen 14 dagen kosteloos annuleren. Je annuleert via e-mail of per aangetekende brief. Let op: de annulering is definitief als je een bevestiging van ons hebt ontvangen.
 7. Bij annulering binnen 14 dagen na de definitieve inschrijving of tot 1 maand voor de start van contactonderwijs wordt het volledige collegegeld vergoed. Het inschrijfgeld en de eventuele kosten van de instroomtoets worden niet vergoed. Aan de annulering minder dan 1 maand voor de start van het contactonderwijs zijn kosten verbonden, zie de Algemene Voorwaarden.
 8. Bij een latere inschrijving van minder dan 1 maand voor de start van het contactonderwijs gelden aangepaste afspraken over de annulering en betalingstermijnen.

Financiering van de opleidingskosten

Naast eigen inkomsten zijn er diverse mogelijkheden om je studie bij ITV Hogeschool te financieren. Let op: studiefinanciering is niet mogelijk voor opleidingen in deeltijd. Wordt het je tweede opleiding, dan betaal je geen hoger collegegeld.

Levenlanglerenkrediet
Als je ouder dan 30 bent, dan kom je in aanmerking voor het levenlanglerenkrediet voor geaccrediteerde opleidingen in deeltijd en voltijd, in het wo, hbo en mbo-bol. Specifiek kunnen de volgende studenten dan gebruik maken van het krediet:

 • Deeltijdstudenten in het hoger onderwijs (bekostigd en privaat onderwijs),
 • Studenten die een tweede studie willen volgen in het bekostigd onderwijs (ook onder de 30 jaar),
 • Studenten aan voltijd- en duaal hoger onderwijs, ook zij die 30 jaar of ouder zijn op het moment van aanvang van hun studie,
 • Studenten aan een beroepsopleidende leerweg in het mbo die 30 jaar of ouder zijn op het moment van aanvang van hun studie.

Meer informatie over Levenlanglerenkrediet

Studievoucher
Wie studiefinanciering voor een bacheloropleiding in de periode september 2015 tot en met augustus 2019 kreeg en onder het leenstelsel viel, heeft recht op een studievoucher van DUO. De studievoucher is een tegoed voor een nieuwe opleiding. Het bedrag is o.a. afhankelijk van het jaar waarin je hem inzet. Lees meer over de studievoucher.

Lerarenbeurs
Heb je een onderwijsbevoegdheid of ben je leraar in het hbo en werk je bij een bekostigde school, dan kan je een lerarenbeurs aanvragen voor onze bacheloropleiding. De lerarenbeurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Daarnaast kan je werkgever subsidie krijgen om je studieverlof te geven. Lees hier over de voorwaarden voor de lerarenbeurs.

Studeren op kosten van de werkgever
Het is mogelijk dat je werkgever een bijdrage levert aan jouw studie. Veel werkgevers stimuleren werknemers om een opleiding te volgen en zijn daarom bereid de studiekosten voor hun rekening te nemen. Door verschillende subsidies en belastingvoordelen wordt de combinatie van leren en werken aantrekkelijker voor werknemers en werkgevers. Ook wanneer je werkgever niet mee wil betalen aan jouw studie, kun je een bijdrage in de kosten of een betaald verlof voor studiedagen krijgen. De overheid biedt hiervoor de nodige mogelijkheden. 

Betalen in termijnen
Je kunt je collegegeld op twee manieren betalen: ineens vóór 1 september of in termijnen. Bij betaling in termijnen geldt een toeslag. Neem contact met ons op als je wilt weten wat de mogelijkheden voor termijnbetaling zijn.

  © 2023 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen