STAP-budget

Tot € 1.000,- subsidie voor de bacheloropleiding en korte cursussen

Wat is het STAP-budget?

Het STAP-budget is een subsidie van de overheid waarmee je een cursus, training of opleiding kunt volgen die je positie op de arbeidsmarkt verbeteren. Jaarlijks kun je voor één opleiding maximaal €1.000 STAP-budget aanvragen. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie. De nieuwe STAP-regeling vervangt de belastingaftrek voor scholingskosten.

Welke opleidingen vallen onder het STAP-budget?

Je kunt het STAP-budget aanvragen voor de bacheloropleiding Tolk/Vertaler  en voor korte modules en trainingen. Duurt je opleiding langer dan 12 maanden? Houd er dan rekening mee dat je vooralsnog alleen subsidie kunt aanvragen voor de kosten van het eerste jaar. In 2022 wordt vanuit de overheid gekeken of deze subsidie ook aangevraagd kan worden voor een aantal jaren.

Zijn de totale opleidingskosten minder dan €1.000? Dan betaalt UWV jouw opleiding. Als de kosten hoger zijn dan €1.000 betaal je het restbedrag zelf.

Voor wie is het STAP-budget?

  • Je bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • Je bent in loondienst of ondernemer of je hebt momenteel geen werk.
  • Je ontvangt geen studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage of andere publieke onderwijs financiering (met uitzondering van het Levenlanglerenkrediet).
  • Je opleiding start niet eerder dan over 4 weken en binnen 3 maanden na de aanvraagtermijn.
  • Je hebt dit kalenderjaar nog geen STAP-subsidie gekregen en er is nog budget beschikbaar.

Hoe kan ik het STAP-budget aanvragen

Schrijf je in voor de opleiding 
Check of opleiding in aanmerking komt voor het STAP-budget. Dit zie je in de informatie over opleiding. Schrijf je in via het inschrijfformulier en vink STAP-inschrijving aan. Als je aan de toelatingseisen voldoet, sturen we je het STAP-aanmeldbewijs. Voor de bacheloropleiding geldt: je ontvangt van ons het STAP-aanmeldbewijs, ook als je inschrijving voorlopig is omdat je nog een instroomtoets moet afleggen om in een hoger jaar in te stromen. Moet je de instroomtoets afleggen om te kijken of je toelaatbaar bent tot jaar 1, dan wachten we eerst de uitslag van de toets af. Wanneer je toegelaten wordt tot de opleiding, ontvang je het STAP-aanmeldbewijs.

Vraag op tijd via UWV het STAP-budget aan
Zodra de aanvraagronde van het UWV is geopend ga je naar het STAP-portaal van UWV. Zoek hier de juiste opleiding van ITV Hogeschool. Met het STAP-aanmeldbewijs van ITV Hogeschool kan je nu jouw persoonlijke STAP-budget aanvragen.

Wanneer zijn de aanvraagrondes

Per jaar worden er vanuit de overheid 200.000 tot 300.000 STAP-subsidies toegekend. Iedere twee maanden is er ruimte voor een deel daarvan. De eerstvolgende ronde is 1 september t/m 30 oktober 2022. 

Wat gebeurt er na de aanvraag

Binnen 4 weken stuurt het UWV jou een bericht over de status van jouw aanvraag. Is de aanvraag goedgekeurd? Dan krijgen wij ook bericht van het UWV en gaan we direct voor jou aan de slag. Is de aanvraag niet goedgekeurd? Laat het ons weten, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Let op: krijg je geen STAP-budget, bijvoorbeeld omdat het budget in het tijdvak op is? Dan blijven de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van ITV Hogeschool gelden.

Belangrijk om te weten

Deze subsidie heeft een studievoortgangseis. Je ontvangt de subsidie alleen als je de studie afrondt met een diploma, certificaat of als je ten minste 80% van de tijd aanwezig bent geweest. Wanneer je de opleiding start en deze niet afmaakt, ben je zelf verantwoordelijk voor de kosten van de opleiding. In geval van bijzondere situaties, zoals het niet afmaken of niet kunnen starten van de opleiding door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden, kan hierop een uitzondering worden gemaakt door UWV. 

© 2022 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen