Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle studieovereenkomsten en de totstandkoming daarvan.

Algemene Voorwaarden 

Algemene Voorwaarden van ITV Hogeschool zijn een aanvulling op voorwaarden van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en gaan voor de NRTO-voorwaarden, als en voor zover deze niet ten nadele van de student afwijken van de NRTO-voorwaarden.

Algemene Voorwaarden zakelijke afnemers

Voor de zakelijke markt gelden de voorwaarden van de branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Voor annulering en tussentijdse beëindiging van de overeenkomst geldt Artikel 5 van de Algemene Voorwaarden van ITV Hogeschool.  

© 2024 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen