Instroomtoets

Als je niet de juiste vooropleiding hebt of in een hoger jaar wilt instromen, leg je een instroomtoest af.

Opzet van de instroomtoets

De instroomtoets is online, duurt maximaal 3,5 uur en bestaat uit de volgende onderdelen :

  • Algemene vragen: we vragen naar je opleidingen, je talenkennis en ervaring om samen met de andere onderdelen van de toets een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van je vaardigheden.
  • Kennis van de vreemde taal: invulopdrachten die laten zien in hoeverre je aspecten van de grammatica van de vreemde taal beheerst. Niet-Nederlandstaligen maken opdrachten die hun kennis van het Nederlands als vreemde taal toetsen.
  • Schrijfvaardigheid Nederlands: in dit onderdeel kijken we hoe correct je taalgebruik is. Je moet bijvoorbeeld taal- en spelfouten verbeteren en een korte tekst opstellen.
  • Vertalen: je vertaalt twee korte teksten van en naar het Nederlands. Uit je vertaling moet blijken of je aanleg hebt voor vertalen en of je al over vertaalcompetenties beschikt. Let ook op het juiste gebruik van hoofd- en kleine letters, punten en komma’s!
  • Maatschappijkennis: een vertaler moet ook over de nodige culturele bagage beschikken en maatschappijkennis (vreemde taal- én Nederlands taalgebied) vormt daarom een belangrijk onderdeel van de studie. Dit toetsonderdeel is bedoeld om te inventariseren hoe het met jouw maatschappijkennis gesteld is.

Uitslag

De uitslag met daarbij een beschrijving van je instroomniveau krijg je binnen drie weken. Ook wanneer je niet van plan bent direct aan de opleiding deel te nemen, kun je de toets doen. De uitslag blijft een jaar geldig.

Kosten en aanmelding

Je schrijft je in via het online inschrijfformulier. Daarna vragen wij je om extra informatie aan te leveren, zoals een kopie van je identiteitsbewijs en informatie over je vooropleiding. Je betaalt het inschrijfgeld van €95,- en krijgt vervolgens toegang tot onze digitale leeromgeving waar je de instroomtoets met uitleg vindt.

© 2024 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen