Instroomtoets Tolken

In sommige gevallen kun je direct instromen in jaar 4 van de opleiding Tolken in Duits, Engels, Italiaans, Frans, Pools, Russisch of Spaans.

Ingangseisen instroomtoets Tolken

Voor de instroom in jaar 4 van de bacheloropleiding Tolken is de instroomtoets verplicht. Dit zijn de ingangseisen voor deelname aan deze toets:

  • Je hebt een hbo- of wo-diploma en een heel goede en actieve beheersing van zowel de studietaal als het Nederlands. Óf:
  • Je hebt de eerste drie jaar van de vertaalopleiding en de voorbereidende minor Introductie in Tolken met voldoende resultaat afgerond.

Wat wordt er getoetst?

De instroomtoets zorgt ervoor dat je niet zonder kans van slagen aan het afstudeerprofiel Tolken begint. De toets is gebaseerd op de onderdelen van ons studieprogramma. Het gaat er niet om dat je al moet kunnen tolken want dat ga je in de opleiding leren, maar aan de hand van de resultaten kunnen we een goede inschatting maken van je kennis en vaardigheden en bekijken of je het in je hebt om in één jaar af te kunnen studeren als tolk. In jaar 4 van de opleiding tot tolk wordt er in principe niet meer aan taalverwerving gedaan, maar gaan we in op tolktechnieken en het omzetten van gesproken taal van de ene in de andere taal. Al zal als resultaat daarvan je taalvaardigheid natuurlijk verbeteren, het instapniveau moet aan relatief hoge eisen voldoen.

Opzet van de instroomtoets

De toets duurt ongeveer één uur en bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  • Vertolking vanuit het Nederlands naar de vreemde taal: Er zal een korte toespraak worden gehouden in het Nederlands van ongeveer 5 minuten door één van de twee aanwezige docenten. Je luistert en maakt aantekeningen. Daarna geef je de toespraak in de vreemde taal weer.
  • Vertolking vanuit de vreemde taal naar het Nederlands: Er zal een korte toespraak worden gehouden van ongeveer 5 minuten door één van de twee aanwezige docenten in je vreemde taal. Je luistert en maakt aantekeningen. Daarna geef je de toespraak in het Nederlands weer.
  • Vertolking van een gesprek: In dit onderdeel kijken we hoe je een gesprek tussen twee mensen die elkaar niet verstaan zou tolken. Het is een rollenspel in de vorm van een interview waarbij de docenten een gesprek voeren en jij de vragen van de interviewer voor de geïnterviewde vertaalt en de antwoorden andersom.

Voor de instroomtoets maken we een individuele afspraak met jou. De toets is online en wordt op een digitale voicerecorder opgenomen. Je mag geen woordenboeken gebruiken. Het is handig om pen en papier bij de hand te hebben. 

Uitslag

De uitslag met daarbij een beschrijving van het behaalde resultaat en een motivatie van de beslissing krijg je binnen drie weken. De uitslag van de toets is een jaar geldig: hij geeft bij positief resultaat toegang tot dit collegejaar of volgend collegejaar.

Kosten en aanmelding

Je schrijft je in via het online inschrijfformulier. Daarna vragen wij je om extra informatie aan te leveren, zoals een kopie van je identiteitsbewijs en informatie over je vooropleiding. Voor de instroomtoets Tolken wordt vervolgens een individuele afspraak gemaakt. De instroomtoets voor het afstudeerprofiel Tolken kost € 155. Als je toegelaten bent, dan betaal je geen inschrijfgeld meer.

© 2024 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen