Levenlang Leren: bij- en nascholing

Ben je op zoek naar een korte verdiepende cursus? Er is een uitgebreid aanbod aan losse modules en masterclasses voor je permanente educatie (PE-punten). Onze certificaten worden erkend door Bureau Wbtv (Register beëdigde tolken en vertalers). Ook kunnen deze programma's als bijscholing voor taal- en cultuurliefhebbers interessant zijn.

© 2021 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen