LevenLangLeren krediet | ITV Hogeschool
toggle menu

LevenLangLeren krediet

LevenLangLerenkrediet

Iedereen tot 55 jaar mag gebruikmaken van het levenlanglerenkrediet voor (NVAO geaccrediteerde) opleidingen in deeltijd en voltijd, in het wo, hbo en mbo-bol. Specifiek kunnen de volgende studenten dan gebruik maken van het krediet:
* Deeltijdstudenten in het hoger onderwijs (bekostigd en privaat onderwijs);
* Studenten die een tweede studie willen volgen in het bekostigd onderwijs (ook onder de 30 jaar);
* Studenten aan voltijd- en duaal hoger onderwijs, ook zij die 30 jaar of ouder zijn op het moment van aanvang van hun studie;
* Studenten aan een beroepsopleidende leerweg in het mbo die 30 jaar of ouder zijn op het moment van aanvang van hun studie.
Meer informatie vind je op de website van Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-het-levenlanglerenkrediet