Flexibel onderwijs

Flexibel onderwijs

Nieuw dit studiejaar: aanschuifonderwijs, roostering op maat voor studenten in het buitenland, nieuwe leeromgeving en tools voor online assessment en tolken op afstand. Aanmelden voor studie kan tot eind september 2021.

© 2021 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen