Levenlang leren: nieuwe modules

Levenlang leren: nieuwe modules

Literatuur en geschiedenis, politiek en economie, toerisme en cultuurverschillen: er staan weer diverse modules op het programma.

ITV Hogeschool biedt onder de noemer Levenlang Leren een pakket van na- en bijscholingsmodules aan. Niet alleen gericht op nieuwe tolken en vertalers, maar ook op een bijdrage aan de kwaliteit van de branche in het algemeen.

Vandaar dat bepaalde programma's aan zowel studenten en beroepsbeoefenaars worden aangeboden. Zo kunnen zij van elkaar leren: beroepsbeoefenaars maken kennis met nieuwe inzichten, studenten horen praktijkvoorbeelden van alledag en samen kunnen zij aan hun netwerken bouwen.

© 2020 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen