Tolk- en Vertaalcongres

Tolk- en Vertaalcongres

Het Tolk- en Vertaalcongres op 5 en 6 maart 2021 heeft als thema Fair Play en staat in het teken van de toekomst van de vertaalbranche. ITV Hogeschool levert bijdrage aan een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van het vertaalonderwijs, sectie Tolken geeft een presentatie over simultaan tolken op afstand en onze studenten tolken bij de plenaire sessies.

© 2021 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen