'Vertaler plus'

'Vertaler plus'

Op zaterdag 28 augustus vertellen we over het veelzijdige beroep van tolk en vertaler en over onze afstudeerprofielen die een grotere diversiteit aan beroepsperspectieven openen.

© 2021 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen