Bacheloropleiding

Tolken en vertalers zijn onmisbaar in de internationale communicatie. Deze taalprofessionals hebben een uitstekende talenkennis én expertise op het gebied van cultuur en maatschappij. Bij ITV Hogeschool krijg je een hbo-bachelordiploma Tolk of Vertaler.

Wat doet een vertaler?

Vertalen is een vak. Vertalers zijn taalprofessionals die schriftelijke communicatie mogelijk maken tussen sprekers van verschillende talen. Daarbij maken ze gebruik van een breed scala aan vertaaltechnieken.

Als vertaler weet je als geen ander hoe je een boodschap uit de ene taal zo kunt brengen dat hij exact hetzelfde effect bereikt bij de beoogde doelgroep in de andere taal. Je kunt feilloos inschatten welke woorden de juiste zijn voor iedere vertaling, want elke situatie, context of werkveld vraagt om een specifieke toon of soort jargon.

Vertalers houden ook rekening met cultuurverschillen. Ze beschikken over een grondige kennis van verschillende culturen en maken gebruik van uiteenlopende technieken om ervoor te zorgen dat cultuurverschillen geen belemmering vormen.

Technologie helpt je om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan. Er bestaat een steeds groter aanbod van vertaaltools, die soms meer en soms minder geschikt zijn, afhankelijk van het soort tekst. Als vertaler weet je bij elk soort tekst welke technologie je kunt gebruiken voor het beste resultaat.

Wat doet een tolk?

Tolken doen hetzelfde als vertalers, maar werken mondeling. Tolken zorgen dat sprekers van verschillende talen direct kunnen communiceren. 

Als tolk ben je inzetbaar in uiteenlopende situaties, bijvoorbeeld bij rechtbanken of in de zorg, of bij onderhandelingen en op congressen. Tolken zijn culturele bemiddelaars die elke barrière die de communicatie in de weg staat soepel weten te omzeilen. 

Tolken kunnen op twee manieren te werk gaan. Ze kunnen consecutief werken, waarbij ze uit het geheugen grotere hoeveelheden tekst – bijvoorbeeld een toespraak – vertalen zodra de spreker is uitgesproken. Of ze vertalen simultaan, wanneer ze met behulp van apparatuur direct vertalen terwijl de spreker aan het woord is. Beide methoden vergen veel oefening en uiteraard een uitstekende mondelinge taalvaardigheid.

Hoe lang duurt de studie en wat is de studielast?

De opleiding Vertaler/Tolk omvat 240 EC; dit zijn de European Credits uit het European Credit Transfer System - de Europese maat voor studiepunten. Een EC, of studiepunt, staat in het European Credit Transfer System gelijk aan 28 uur studie. Per jaar zijn er 60 EC te behalen. Je krijgt een bachelordiploma als je 240 studiepunten hebt gehaald. 

Je studeert in deeltijd, dat betekent dat je niet fulltime in de collegebanken zit. Die vrijheid maakt het mogelijk om de studie te combineren met werk of gezin. De opleiding kan in vier jaar worden afgerond en is zodanig ingericht dat de studielast per jaar en over de gehele opleiding gelijkmatig verspreid is. In een hoger studiejaar instromen is soms mogelijk: dat hangt af van je vooropleiding, werkervaring en het niveau waarop je de taal van je keuze beheerst. De opleiding is intensief maar met een goede planning kom je ver.

Opbouw van de studie

Bij je inschrijving kies je één vreemde taal die je al goed beheerst en die je tijdens je opleiding verder zult perfectioneren. De talen waaruit je kunt kiezen zijn Engels, Frans, Duits, Russisch, Spaans of Italiaans. Je gaat ook aan de slag met het Nederlands, want als vertaler moet je je moedertaal vlekkeloos beheersen.

Het eerste jaar is de propedeutische fase en is bedoeld om een goed beeld van de studie en het toekomstige beroep te krijgen. Het programma van de jaren 1, 2 en 3 is gelijk voor wie Vertaler of Tolk wil worden. In het vierde jaar kies je voor één van de afstudeerprofielen Vertalen of voor het afstudeerprofiel Tolken en Communicatieservices. Dit zijn de afstudeerprofielen:

  • Tolken en Communicatieservices
  • Vertalen en Internationale Communicatie
  • Vertalen en Vertaaltechnologie
  • Vertalen en Tekstschrijven
  • Vertalen en EAL (English as Additional Language)

In jaar 3 en 4 kies je minors en voer je beroepsgerichte activiteiten uit. Aan het einde van jaar 4 en in het vierde jaar loop je stage. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de beperkingen van een studie in deeltijd. Zo hoef je niet een langere periode onafgebroken ergens te werken. Het is meestal mogelijk om zelf de tijd en de plaats te bepalen en vaak kun je opdrachten ook thuis uitvoeren.

Flexibel studeren in het buitenland

Woon je in het buitenland en wil je een opleiding in Nederland volgen? Dat kan bij ITV Hogeschool!
De werkcolleges voor studenten in het buitenland vinden online plaats, individueel of in een kleine groep. Huiswerkopdrachten lever je in op de online leeromgeving. Omdat de groepen klein zijn is er veel ruimte voor een persoonlijke aanpak en individuele feedback.

Andere studieonderdelen worden in de vorm van zelfstudiemodules op het online platform van ITV Hogeschool aangeboden. Daarnaast communiceer je met je medestudenten tijdens de online groepsbijeenkomsten en je werkt nauw samen met de leden van je vaste projectgroepen. De stage kun je in het buitenland volgen, maar ook op afstand in Nederland. Alle tentamens kunnen online georganiseerd worden.

In het vierde studiejaar splitst de opleiding in de richtingen Tolken en Vertalen. Bij de opleiding Tolken is ongeveer een derde van de colleges online, waarbij ITV Hogeschool gebruik maakt van moderne programma’s voor tolken op afstand. De andere helft van de praktijkcolleges wordt in hybride vorm georganiseerd, via een online verbinding met de groep.

Voor studenten in het buitenland geldt een toeslag van €125 per jaar op het collegegeld.

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen over studeren vanuit het buitenland? Neem contact op met onze studieadviseurs via studieadvies@itv-hogeschool.nl.

Na je opleiding

Professionele vertalers werken freelance of in vaste dienst van instanties, vertaalbureaus of in het bedrijfsleven. Het beroep wordt breder en vertalers krijgen steeds meer de rol van taalprofessionals en (internationale) communicatie-experts, die op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in taal en technologie en kunnen adviseren over communicatie en lokalisatie.

Het beroep wordt daarmee diverser. Sommige vertalers ontpoppen zich als talige creatives die rond de wereld reizen en genoeg hebben aan hun laptop. Anderen gaan aan de slag bij vertaalbureaus als experts op het gebied van vertaaltechnologie. Weer anderen komen terecht bij multinationals, waar ze deel uitmaken van communicatieteams, of ze gaan aan de slag bij de Europese Unie. De vertaalindustrie is booming, er wordt wereldwijd elk jaar meer vertaald. Volgens Nimdzi, een toonaangevend marktonderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in de taal- en vertaalindustrie, groeit de sector jaarlijks zo’n 6%.

Tolken werken meestal als freelancer. Zij kunnen worden ingezet in allerlei situaties, bijvoorbeeld bij rechtbanken en notarissen of in de zorg, of bij zakelijke onderhandelingen, op vakbeurzen en op congressen. Dankzij nieuwe technologische mogelijkheden werken tolken ook steeds vaker op afstand.

© 2021 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen