Een vertaler moet vandaag de dag veel meer in zijn mars hebben dan een goede kennis van twee talen. Om een tekst goed te kunnen vertalen heb je kennis nodig van de cultuur en het werkveld van de tekst. Daarnaast moet je vaardig zijn in het gebruik van vertaaltools en andere ICT-toepassingen. Deze vaardigheden en nog veel meer leer je in de opleidingen van ITV Hogeschool.

Professioneel vertalen

Een professionele vertaler houdt zich naast het vertalen ook bezig met revisie, tekstschrijven en advisering. Al deze aspecten komen daarom bij de opleiding Vertaler van ITV Hogeschool aan bod. Tijdens de stageperiode, maar ook bij de vakken die gericht zijn op beroepsoriëntatie en de minors waarin je kennis maakt met verschillende specialisaties. Je leert werken met vertaaltools en reviseert teksten van medestudenten. Om dit te kunnen moet je vooral goed kunnen vertalen, daarom bieden wij ook veel vakken in klassiek vertaalonderwijs.

Studieprogramma

Je kiest een van de zes talen en later een van de afstudeerprofielen Vertalen. De opleiding duurt vier jaar. De collegeperiode loopt van medio september tot medio mei en vaak kun je in de zomer ook nog zelf opdrachten afronden.

Er zijn 8 bijeenkomsten per jaar op zaterdag met werkcolleges van 9.30 – 16.30 uur. Nog één zaterdag staat gepland voor online hoorcolleges. Tussen de bijeenkomsten door studeer je zelf en werk je aan vertaal- en schrijfopdrachten. Daarnaast volg je interdisciplinaire online modules. Verworven kennis en vaardigheden leg je vast in je portfolio.

'De studie van ITV is praktisch en dat past goed bij mij. De structuur van een keer per maand naar de opleiding en tussendoor veel huiswerk maken heeft mij geholpen. Met de nodige discipline kon ik de studie naast mijn werk doen.' Els - Student Vertalen Frans

In het derde en vierde jaar kies je voor een minor. De minors zijn meestal inleidingen op bepaalde aspecten van de taal, cultuur of het beroep. Je kunt bijvoorbeeld een inleiding kunst- en cultuurgeschiedenis volgen, literair vertalen of een minor die extra aandacht besteedt aan veelgebruikte juridische en financieel-economische termen. De helft van de minors kun je vrij kiezen, de andere helft is onderdeel van je afstudeerprofiel. Een deel van de minors zijn volledig op afstand, de meeste minors hebben een of meerdere bijeenkomsten op locatie of online.

In het vierde jaar doe je een praktijkstage, zodat je kennis kunt maken met het werkveld van een vertaler. Dit kun je op je eigen manier invullen, zolang je professionele vaardigheden opdoet. Je stage kan bij een vertaalbureau of bedrijf zijn, maar je mag ook thuis vertaalopdrachten uitvoeren. Je maakt zelf een stageplan. Ons online studiesysteem bevat uitgebreide informatie en voorbeelden van uitgevoerde stages. Ook publiceren we er regelmatig (stage)vacatures. Na de opleiding ben je klaar om voor jezelf te beginnen of om een leuke baan te vinden bij een vertaalbureau of een internationale organisatie.

Afstudeerprofielen

Binnen de opleiding Vertalen zijn er vier afstudeerprofielen:

  • Vertalen en Internationale Communicatie
  • Vertalen en Vertaaltechnologie
  • Vertalen en Tekstschrijven
  • Vertalen en EAL (English as Additional Language)

Studeren vanuit het buitenland

Woon je in het buitenland en wil je een opleiding in Nederland volgen? Dat kan bij ITV Hogeschool! Kijk voor meer informatie bij Flexibel studeren in het buitenland.

Wat kost de opleiding Vertalen?

ITV Hogeschool is een particuliere opleiding. Je betaalt instellingscollegegeld. Voor het studiejaar 2021-2022 is het collegegeld voor de opleiding Vertalen € 4.500.

Naar Studiekosten, leningen en subsidies

© 2021 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen