Aanschuifonderwijs

Aanschuifonderwijs

Ben je geïnteresseerd in de inhoud van vakken van ITV Hogeschool, maar wil je geen volledige opleiding doen? Dan kun je deelnemen aan de colleges als aanschuifstudent. Je volgt de gekozen studieonderdelen, levert opdrachten in en krijgt feedback van de docent. Een leuke manier om vrijblijvend je (ver)taalvaardigheid te verbeteren en je kennis te verbreden.

Hoe werkt aanschuifonderwijs?

Voor het aanschuifonderwijs ontvang je geen studiepunten of PE-punten. Het is echt bedoeld voor mensen die dit uit interesse doen, of omdat het bijvoorbeeld handig is voor hun werk. 

De studie is een combinatie van maandelijkse werkcolleges in Utrecht, online contactmomenten en zelfstudie. In de werkcolleges draai je volwaardig mee en neem je actief deel aan de opdrachten. Het enige verschil is dat je niet hoeft mee te doen met tentamens. 

Aan het eind van het studiejaar krijg je een bewijs van deelname. Wil je wél de opgedane kennis laten toetsen, dan mag je ook de tentamens afleggen. Bij voldoende resultaat krijg je een certificaat, waarmee je bijvoorbeeld later een vrijstelling kan aanvragen binnen onze BA-opleiding.
Let op: niet alle vakken van de BA-opleiding zijn in de aanschuifvariant te volgen.

Welke vakken kan je als aanschuifstudent volgen?

Je kiest voor één of twee vakkenpakketten:

  1. Vakkenpakket Vertalen Nederlands - Vreemde Taal 
  2. Vakkenpakket Vertalen Vreemde Taal - Nederlands 

Inhoud van elk vakkenpakket: 8 klassikale bijeenkomsten per jaar, tussentijdse online contactmomenten, zelfstudie, vertaal- en schrijfopdrachten met feedback.

Binnen deze pakketten kun je je laten toetsen voor diverse vakken, zoals Vertalen, Grammatica, Schriftelijke taalvaardigheid, Cultuur en maatschappij. Toetsen zijn niet verplicht. Je betaalt geen meerkosten als je mee doet met de toetsen.

Je kunt ook volledig online vanuit het buitenland studeren, samen met andere BA-studenten in het buitenland. Lees hier over studeren vanuit het buitenland. 

Kosten aanschuifonderwijs

Je betaalt € 1.800,- per vakkenpakket per jaar. Je kunt voor één of voor beide vakkenpakketten kiezen. Daarnaast brengen we eenmalig het inschrijfgeld en de eventuele kosten van de instroomtoets in rekening. Kijk hier voor deze kosten.

Als aanschuifstudent profiteer je van een verlaagd tarief voor extracurriculaire modules die ITV Hogeschool aan de BA-studenten aanbiedt. Het aanbod wordt aan het begin van elk studiejaar bekendgemaakt.

Voor het aanschuifonderwijs kan je geen STAP-budget aanvragen.

Voorwaarden en inschrijving

Om volwaardig mee te kunnen doen met de colleges is het belangrijk dat je een zekere voorkennis hebt. Je moet daarom voldoen aan de toelatingseisen van jaar 1. Heb je door een eerdere opleiding of ervaring een hoger niveau en wil je meedoen met de colleges van jaar 2 of 3, dan leg je een instroomtoets af. De aanmeldingsprocedure is in ieder geval gelijk aan de aanmelding voor de reguliere opleiding.

Goed om te weten:

- geef bij de aanmelding aan dat je geïnteresseerd bent in het aanschuifonderwijs;
- wij beoordelen eerst je documenten, daarna bespreken we met jou je keuze van vakkenpakketten; 
- het is alleen mogelijk om in september te starten en het hele studiejaar mee te doen.

Doorstuderen?

Wil je na een jaar van aanschuifonderwijs doorgaan naar het volgende studiejaar of wil je aan een volledige BA-opleiding bij ITV Hogeschool beginnen? Wij bespreken met jou na afloop van het jaar de mogelijkheden.

© 2023 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen