Bacheloropleiding

Bacheloropleiding

Wil jij tolk of vertaler worden? Dan kies je voor een veelzijdig beroep. Tolken en vertalers hebben niet alleen een uitstekende kennis van talen, maar ook van cultuur en maatschappij. De opleiding bij ITV Hogeschool bereidt je in een praktische en kleinschalige setting goed voor op de vele kanten van dit vak. De opleiding is erg flexibel. Zo kan je eventueel starten op jouw niveau, de studie pauzeren en online studeren.

Wat doet een vertaler?

Vertalen is echt een vak. Je vertaalt niet woord voor woord, maar brengt een boodschap over van de ene naar de andere taal op zo’n manier dat het bij de lezer hetzelfde effect heeft als in de oorspronkelijke taal.

Bij ITV Hogeschool specialiseer je je daarom niet alleen in een taal, maar leiden we je echt op tot vertaler. Zo kan je ook voor meerdere talen vertalen. Een vertaler gebruikt tijdens zijn of haar werk een breed scala aan vertaaltechnieken en houdt rekening met cultuurverschillen. Vertaaltechnieken en cultuur komen daarom ook uitgebreid aan bod bij ITV Hogeschool. Zo weet jij straks ook als vertaler feilloos welk woord je in welke context moet gebruiken, welke toon of welk jargon je het beste kunt kiezen in een bepaalde context en hoe je omgaat met cultuurverschijnselen in een tekst.

Vertalen heeft ook een technische kant. Er bestaat een steeds groter aanbod van vertaaltools, die soms meer en soms minder geschikt zijn, afhankelijk van het soort tekst. Als vertaler weet je bij elk soort tekst welke technologie je kunt gebruiken voor het beste resultaat. Ook die komen daarom aan bod tijdens de opleiding van ITV Hogeschool. We houden hierbij uiteraard rekening met de actualiteit rondom de techniek.

Wat doet een tolk?

Een tolk zorgt ervoor dat sprekers van verschillende talen direct met elkaar kunnen communiceren. Als tolk ben je eigenlijk een culturele bemiddelaar die elke barrière die een goede communicatie in de weg staat soepel weet te omzeilen.

Tolken kunnen op twee manieren werken: consecutief en simultaan. Bij consecutief tolken, vertaal je grotere hoeveelheden tekst vanuit je geheugen zodra de spreker klaar is. Bijvoorbeeld bij toespraken. Bij simultaan tolken vertaal je, via apparatuur, direct terwijl de spreker aan het woord is. Allebei de manier vergen veel oefening. En je moet natuurlijk een uitstekende mondelinge taalvaardigheid hebben. Bij ITV Hogeschool trainen we je in beide tolktechnieken via theorieën maar vooral ook via praktische oefeningen. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je met een speciale notatietechniek de boodschap snel en goed kan noteren zodat je deze zonder hiaten kan weergeven in de andere taal. Je leert te luisteren, vertalen en praten tegelijk én wat de algemene conventies en verwachtingen zijn. Alle lessen krijg je van ervaren tolken.

Hoe lang duurt de studie en wat is de studielast?

Een opleiding tot tolk of vertaler aan ITV Hogeschool kan je in 4 jaar afronden. We werken met het European Credit Transfer System (ECTS), de Europese maat voor studiepunten. Ieder jaar kun je 60 EC’s (studiepunten) halen. 1 EC is gelijk aan 28 uur studie. Heb je 240 EC’s, dan krijg je een bachelordiploma. De studielast is per jaar en over de hele opleiding gelijkmatig verdeeld.

ITV Hogeschool is gespecialiseerd in volwassenonderwijs. Studeren bij ITV Hogeschool doe je daarom ook deeltijd. Bij de vertaalopleiding heb je negen volle collegedag per jaar. Deze zijn op zaterdagen. De rest van de opleiding doe je in online zelfstudiemodules. Hierdoor kan je de opleiding goed combineren met werk of gezin. Het hele jaar door lever je daarnaast opdrachten in die nagekeken worden. Je studievoortgang leg je vast in een portfolio en een portfoliodocent volgt jouw vorderingen en geeft advies. Op deze manier sta je niet alleen in de periode tussen de collegedagen.

Kies je in jaar 4 voor de tolkopleiding, dan heb je 25 collegedagen. Dit is omdat je voor de opleiding meer contactmomenten nodig hebt. Je hebt dan verder minder opdrachten.

Je studie pauzeren, als dat nodig is, of alleen delen van de opleiding volgen kan ook. Daarnaast kan je soms ook instromen in een hoger studiejaar. Dit hangt af van je vooropleiding, werkervaring en het niveau waarop je de taal van je keuze beheerst. Via de button hieronder vind je hier meer informatie.

Opbouw van de studie

Als je je inschrijft, kies je één vreemde taal die je al goed beheerst en die je tijdens je opleiding verder perfectioneert. Je kunt kiezen uit Engels, Frans, Duits, Russisch, Spaans of Italiaans. Je gaat ook aan de slag met het Nederlands, want als vertaler moet je je moedertaal vlekkeloos beheersen.

Het eerste jaar is de propedeutische fase en is bedoeld om een goed beeld van de studie en het toekomstige beroep te krijgen. Het programma van de jaren 1, 2 en 3 is gelijk voor wie Vertaler of Tolk wil worden. In het derde en vierde jaar kies je voor één van de afstudeerprofielen Vertalen of voor het afstudeerprofiel Tolken en Communicatieservices. Dit zijn de afstudeerprofielen:

 • Tolken en Communicatieservices
 • Vertalen en Internationale Communicatie
 • Vertalen en Vertaaltechnologie
 • Vertalen en Tekstschrijven

In jaar 3 en 4 volg je minors en beroepsvoorbereidende onderdelen om kennis te maken met diverse specialisaties. Een voorbeeld van een beroepsvoorbereidend studieonderdeel is Skills Lab. Lees hier meer over in een blog.

Aan het einde van jaar 3 en in het vierde jaar loop je stage. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de beperkingen van een studie in deeltijd. Zo hoef je niet een langere periode onafgebroken ergens te werken. Het is meestal mogelijk om zelf de tijd en de plaats te bepalen en vaak kun je opdrachten ook thuis uitvoeren.

Flexibel studeren vanuit het buitenland

Woon je in het buitenland? Bij ITV Hogeschool kan je volledig op afstand studeren. Alle werkcolleges voor studenten in het buitenland zijn online. Ook online is er veel ruimte voor een persoonlijke aanpak en individuele feedback tijdens de colleges. De groepen zijn namelijk klein en je kan ook individueel contact hebben met docenten. Alle andere studieonderdelen zijn ook online als je in het buitenland zit. Je kan ze eenvoudig op het online leerplatform afronden via de zelfstudiemodules. Net als de studenten in Nederland heb je gewoon toegang tot studiemateriaal, opdrachten en instructies.

Carrièreperspectieven

De alumni van ITV Hogeschool komen op veel verschillende plekken terecht die raakvlakken hebben met taal en vertalen. Vertalers krijgen ook steeds meer een rol als taal- en communicatieprofessionals die op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in taal en technologie. Mensen die bij ons de tolkopleiding hebben gedaan worden meestal freelancer en tolken voor rechtbanken, notarissen, de zorg maar ook bij zakelijke onderhandelingen op bijvoorbeeld congressen. Dankzij de technologie werken tolken ook steeds vaker op afstand.

Hieronder vind je een lijst van beroepen die veel van onze alumni nu hebben.

 • Freelance vertaler
 • Ondertitelaar
 • Vertaler bij een vertaalbureau
 • Projectmanager bij een vertaalbureau
 • Editor of revisor
 • Vertaler bij een overheidsinstelling
 • Vertaler bij een internationaal bedrijf
 • Copywriter of tekstschrijver
 • Communicatiemedewerker

© 2023 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen