Bacheloropleiding

Bacheloropleiding

Tolken en vertalers zijn onmisbaar in de internationale communicatie. Deze taalprofessionals hebben een uitstekende talenkennis én expertise op het gebied van cultuur en maatschappij. De opleiding bij ITV Hogeschool is praktisch ingesteld en bereidt je goed voor op dit veelzijdige beroep.

Wat doet een vertaler?

Vertalen is een vak. Vertalers zijn taalprofessionals die schriftelijke communicatie mogelijk maken tussen sprekers van verschillende talen. Daarbij maken ze gebruik van een breed scala aan vertaaltechnieken.

Als vertaler weet je als geen ander hoe je een boodschap uit de ene taal zo kunt brengen dat hij exact hetzelfde effect bereikt bij de beoogde doelgroep in de andere taal. Je kunt feilloos inschatten welke woorden de juiste zijn voor iedere vertaling, want elke situatie, context of werkveld vraagt om een specifieke toon of soort jargon.

Vertalers houden ook rekening met cultuurverschillen. Ze beschikken over een grondige kennis van verschillende culturen en maken gebruik van uiteenlopende technieken om ervoor te zorgen dat cultuurverschillen geen belemmering vormen.

Technologie helpt je om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan. Er bestaat een steeds groter aanbod van vertaaltools, die soms meer en soms minder geschikt zijn, afhankelijk van het soort tekst. Als vertaler weet je bij elk soort tekst welke technologie je kunt gebruiken voor het beste resultaat.

Wat doet een tolk?

Tolken doen hetzelfde als vertalers, maar werken mondeling. Tolken zorgen dat sprekers van verschillende talen direct kunnen communiceren. 

Als tolk ben je inzetbaar in uiteenlopende situaties, bijvoorbeeld bij rechtbanken of in de zorg, of bij onderhandelingen en op congressen. Tolken zijn culturele bemiddelaars die elke barrière die de communicatie in de weg staat soepel weten te omzeilen. 

Tolken kunnen op twee manieren te werk gaan. Ze kunnen consecutief werken, waarbij ze uit het geheugen grotere hoeveelheden tekst – bijvoorbeeld een toespraak – vertalen zodra de spreker is uitgesproken. Of ze vertalen simultaan, wanneer ze met behulp van apparatuur direct vertalen terwijl de spreker aan het woord is. Beide methoden vergen veel oefening en uiteraard een uitstekende mondelinge taalvaardigheid.

Hoe lang duurt de studie en wat is de studielast?

De opleiding Vertaler/Tolk omvat 240 EC; dit zijn de European Credits uit het European Credit Transfer System - de Europese maat voor studiepunten. Een EC, of studiepunt, staat in het European Credit Transfer System gelijk aan 28 uur studie. Per jaar zijn er 60 EC te behalen. Je krijgt een bachelordiploma als je 240 studiepunten hebt gehaald. 

Je studeert in deeltijd, dat betekent dat je niet fulltime in de collegebanken zit. Die vrijheid maakt het mogelijk om de studie te combineren met werk of gezin. De opleiding kan in vier jaar worden afgerond en is zodanig ingericht dat de studielast per jaar en over de gehele opleiding gelijkmatig verspreid is. In een hoger studiejaar instromen is soms mogelijk: dat hangt af van je vooropleiding, werkervaring en het niveau waarop je de taal van je keuze beheerst. De opleiding is intensief maar met een goede planning kom je ver.

Opbouw van de studie

Bij je inschrijving kies je één vreemde taal die je al goed beheerst en die je tijdens je opleiding verder zult perfectioneren. De talen waaruit je kunt kiezen zijn Engels, Frans, Duits, Russisch, Spaans of Italiaans. Je gaat ook aan de slag met het Nederlands, want als vertaler moet je je moedertaal vlekkeloos beheersen.

Het eerste jaar is de propedeutische fase en is bedoeld om een goed beeld van de studie en het toekomstige beroep te krijgen. Het programma van de jaren 1, 2 en 3 is gelijk voor wie Vertaler of Tolk wil worden. In het derde en vierde jaar kies je voor één van de afstudeerprofielen Vertalen of voor het afstudeerprofiel Tolken en Communicatieservices. Dit zijn de afstudeerprofielen:

  • Tolken en Communicatieservices
  • Vertalen en Internationale Communicatie
  • Vertalen en Vertaaltechnologie
  • Vertalen en Tekstschrijven
  • Vertalen en EAL (English as an Additional Language)

In jaar 3 en 4 volg je minors en beroepsvoorbereidende onderdelen om kennis te maken met diverse specialisaties. Een voorbeeld van een beroepsvoorbereidend studieonderdeel is Skills Lab. Lees hier meer over in een blog. 
Aan het einde van jaar 3 en in het vierde jaar loop je stage. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de beperkingen van een studie in deeltijd. Zo hoef je niet een langere periode onafgebroken ergens te werken. Het is meestal mogelijk om zelf de tijd en de plaats te bepalen en vaak kun je opdrachten ook thuis uitvoeren.

Flexibel studeren in het buitenland

Wanneer je in het buitenland woont, kun je bij ITV Hogeschool volledig op afstand studeren. De werkcolleges voor studenten in het buitenland vinden online plaats, individueel of in een kleine groep. Andere studieonderdelen worden in de vorm van zelfstudiemodules op het online leerplatform aangeboden. En je hebt net als alle andere studenten toegang tot studiemateriaal, opdrachten en instructies. Omdat de groepen klein zijn is er veel ruimte voor een persoonlijke aanpak en individuele feedback.

Na je opleiding

Professionele vertalers werken freelance of in vaste dienst van instanties, vertaalbureaus of in het bedrijfsleven. Het beroep wordt breder en vertalers krijgen steeds meer de rol van taalprofessionals en (internationale) communicatie-experts, die op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in taal en technologie en kunnen adviseren over communicatie en lokalisatie.

Het beroep wordt daarmee diverser. Sommige vertalers ontpoppen zich als talige creatives die rond de wereld reizen en genoeg hebben aan hun laptop. Anderen gaan aan de slag bij vertaalbureaus als experts op het gebied van vertaaltechnologie. Weer anderen komen terecht bij multinationals, waar ze deel uitmaken van communicatieteams, of ze gaan aan de slag bij de Europese Unie. De vertaalindustrie is booming, er wordt wereldwijd elk jaar meer vertaald. Volgens Nimdzi, een toonaangevend marktonderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in de taal- en vertaalindustrie, maakt deze sector een fenomenale groei mee.

Tolken werken meestal als freelancer. Zij kunnen worden ingezet in allerlei situaties, bijvoorbeeld bij rechtbanken en notarissen of in de zorg, of bij zakelijke onderhandelingen, op vakbeurzen en op congressen. Dankzij nieuwe technologische mogelijkheden werken tolken ook steeds vaker op afstand.

© 2023 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen