Een tolk is een intermediair tussen gesprekspartners uit verschillende culturen. De tolk beheerst een uitgebreid scala aan tolktechnieken en kan de juiste tolkattitude kiezen. De opleiding Tolken en Communicatieservices is een afstudeerprofiel van de bacheloropleiding.

Professioneel tolken

Met de enorme vlucht van moderne communicatietechnieken en internationalisering is de behoefte aan tolken steeds groter geworden. De meeste professionele tolken werken als freelancer en sommigen combineren hun tolkwerkzaamheden met vertalen en/of lesgeven. Regelmatig wordt er door dezelfde opdrachtgever een beroep gedaan op de tolk. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de tolk voor een of meer recht­banken opdrachten uitvoert, of voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst werkt. Ook de zakenwereld heeft vaak tolken nodig. Dit kan in een ongedwongen setting zijn, tijdens rondleidingen door een fabriek of zakenlunches. Maar de tolk kan ook bij ingewikkelde, technische besprekingen ingezet worden, waar de kwaliteit en de nauwgezetheid van de vertolking ontzettend belangrijk zijn. Het tolken op afstand heeft de laatste tijd ook een vlucht genomen. 

Studieprogramma

De eerste drie jaar volg je hetzelfde programma als de opleiding Vertalen in de vreemde taal van jouw keuze. In het derde jaar van de opleiding kies je voor de afstudeerrichting Tolk in een van de zes talen en volg je de voorbereidende minor Introductie in Tolken. Als je deze met succes afrondt kun je ervoor kiezen om als tolk af te studeren in het vierde jaar.

In het afstudeerprofiel Tolken volg je een uitgebreide minor simultaantolken, voer je gerichte praktijkopdrachten uit en volg je stage. In enkele gevallen is het mogelijk de stage uit te voeren op je eigen werkplek. Ook zijn er mogelijkheden om stages (deels) thuis uit te voeren. Wel moet je er rekening mee houden dat een stage altijd een tijdsinvestering tijdens werkuren op werkdagen met zich meebrengt.

Het draait in de opleiding vooral om 
- het verwerven van de juiste attitude
- het aanleren van basistechnieken
- het oefenen in gesprekstolken, consecutief tolken, fluistertolken en resumerend tolken
- het oefenen in simultaantolken, tolken voor het bedrijfsleven, tolken voor justitie en tolken in de gezondheidszorg.

  Direct instromen in de tolkopleiding?

  Het is ook mogelijk om met een andere vooropleiding in te stromen in het vierde jaar. Je moet dan wel beschikken over een afgeronde universitaire of hbo-opleidingeen, een uitstekende beheersing van het Nederlands en een grondige kennis van één van de zes talen. Een zeer goede algemene ontwikkeling is onmisbaar. Je kunt een instroomtoets doen om te kijken of je niveau voldoende is. Als je voor die toets slaagt, word je toegelaten tot het vierde jaar tolken.

  Studenten die starten in jaar 4 van de opleiding zijn zelfredzaam als het gaat om taalvaardigheid. Dat wil zeggen dat er in dit stadium van de opleiding niets meer aan taalverwerving gedaan wordt. Dit proces wordt als afgerond beschouwd. In de taaloverstijgende colleges ligt de nadruk op het tolkproces, deze volg je met alle studenten Tolken jaar 4, waarbij de voertaal Nederlands is.

  Studeren vanuit het buitenland

  Woon je in het buitenland en wil je een opleiding in Nederland volgen? Dat kan bij ITV Hogeschool! Kijk voor meer informatie bij Flexibel studeren in het buitenland.

  Wat kost de opleiding Tolken?

  Bij ITV Hogeschool betaal je het instellingscollegegeld. Het tarief voor instellingscollegegeld ligt hoger dan het wettelijk collegegeld, omdat ITV Hogeschool geen bekostiging ontvangt van de overheid. Voor het studiejaar 2023-2024 is het collegegeld voor de studierichting Tolken is € 4.880.

  De afsluitende examens worden afgenomen onder auspiciën van de Stichting Examens Tolken/Vertalen (ET/V). De kosten voor het examen zijn niet inbegrepen in het collegegeld van de opleiding Tolken. 

  Voor deze opleiding kun je het STAP-budget aanvragen. Duurt je opleiding langer dan 12 maanden? Houd er dan rekening mee dat je vooralsnog alleen subsidie kunt aanvragen voor de kosten van het eerste jaar. In 2023 wordt vanuit de overheid gekeken of deze subsidie ook aangevraagd kan worden voor een aantal jaren.

  Naar Collegegeld, leningen en subsidies

  © 2023 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen