Een vertaler moet vandaag de dag veel meer in zijn mars hebben dan een goede kennis van twee talen. Om een tekst goed te kunnen vertalen heb je kennis nodig van de cultuur en het werkveld van de tekst. Daarnaast moet je vaardig zijn in het gebruik van vertaaltools en andere ICT-toepassingen. Deze vaardigheden en nog veel meer leer je in de opleidingen van ITV Hogeschool.

Professioneel vertalen

Een professionele vertaler houdt zich naast het vertalen ook bezig met revisie, tekstschrijven en advisering. Al deze aspecten komen daarom bij de opleiding Vertaler van ITV Hogeschool aan bod. Tijdens de stageperiode, maar ook bij de vakken die gericht zijn op beroepsoriëntatie en de minors waarin je kennis maakt met verschillende specialisaties. Je leert werken met vertaaltools en reviseert teksten van medestudenten. Om dit te kunnen moet je vooral goed kunnen vertalen, daarom bieden wij ook veel vakken in klassiek vertaalonderwijs.

Studieprogramma

Je kiest een van de zes talen en later een van de afstudeerprofielen Vertalen. De volledige opleiding duurt vier jaar. De collegeperiode loopt van september tot mei en vaak kun je in de zomer ook nog zelf opdrachten afronden.

Er zijn acht klassikale collegedagen per jaar op zaterdagen. Je volgt op deze dagen vertaalcolleges en werkt in meertalige projectgroepen. Tussen de bijeenkomsten door studeer je zelf en werk je aan vertaal- en schrijfopdrachten. Daarnaast volg je online modules. Verworven kennis en vaardigheden leg je vast in je portfolio.

In het derde en vierde jaar kies je voor een minor. De minors bieden kennismaking met diverse specialisaties of een verdieping in bepaalde aspecten van de taal, cultuur of het beroep. De helft van de minors kun je vrij kiezen, de andere helft is onderdeel van je afstudeerprofiel. Het grootste deel van de minors zijn volledig op afstand, sommige minors hebben een of meerdere bijeenkomsten op locatie.

In het vierde jaar doe je een praktijkstage, zodat je kennis kunt maken met het werkveld van een vertaler. Dit kun je op je eigen manier invullen, zolang je professionele vaardigheden opdoet. Je stage kan bij een vertaalbureau of bedrijf zijn, maar je mag ook thuis vertaalopdrachten uitvoeren. Je maakt zelf een stageplan. Ons online leerplatform bevat uitgebreide informatie en voorbeelden van uitgevoerde stages. Ook publiceren we er regelmatig (stage)vacatures. Na de opleiding ben je klaar om voor jezelf te beginnen of om een leuke baan te vinden bij een vertaalbureau of een internationale organisatie.

'ITV is een (zeer) leuke en dynamische opleiding met een interessante en gemêleerde studentenpopulatie. Het heeft bevlogen docenten en je kunt er veel extra informatie krijgen over het werkveld, zowel op landelijk als EU-niveau met tips en tricks, een informatieve nieuwsbrief, updates over stagemogelijkheden en taalconferenties, en andere wetenswaardigheden die handig zijn voor de aankomende taalprofessional.' Uit de Nationale Studenten Enquête 2023.

Afstudeerprofielen

Binnen de opleiding Vertalen zijn er vier afstudeerprofielen:

  • Vertalen en Interculturele Communicatie
  • Vertalen en Vertaaltechnologie
  • Vertalen en Tekstschrijven
  • Vertalen en EAL (English as Additional Language)

Studeren vanuit het buitenland

Woon je in het buitenland en wil je een opleiding in Nederland volgen? Dat kan bij ITV Hogeschool! Kijk voor meer informatie bij Flexibel studeren in het buitenland.

Wat kost de opleiding Vertalen?

Bij ITV Hogeschool betaal je het instellingscollegegeld. Het tarief voor instellingscollegegeld ligt hoger dan het wettelijk collegegeld, omdat ITV Hogeschool geen bekostiging ontvangt van de overheid. Voor het studiejaar 2023-2024 is het collegegeld voor de opleiding Vertalen € 4.880.

Voor deze opleiding kun je het STAP-budget aanvragen. Duurt je opleiding langer dan 12 maanden? Houd er dan rekening mee dat je vooralsnog alleen subsidie kunt aanvragen voor de kosten van het eerste jaar. In 2023 wordt vanuit de overheid gekeken of deze subsidie ook aangevraagd kan worden voor een aantal jaren.

Naar opleidingskosten, leningen en subsidies

© 2023 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen