Algemene tolk- en vertaalvaardigheden

Met deze modules word je professioneel geschoold en voldoe je aan één van de voorwaarden voor inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

© 2023 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen