Algemene Vertaalvaardigheden

Leer beter en bewuster vertalen, ontdek hoe je teksten en stijl snel inschat, word technisch geschoold. Voor (beginnende) vertalers die vertaalvaardigheden en -attitude willen ontwikkelen. Met een certificaat van deze module voldoe je aan één van de voorwaarden voor inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

Over de cursus

Deze module is een compleet pakket voor als je een betere en professionele vertaler wil worden. De colleges zijn geschikt voor zowel Nederlandstaligen als voor mensen met een andere moedertaal die naar het Nederlands vertalen. Alle belangrijke aspecten komen aan de orde: van vertaaltheorieën toepassen en stijl en vorm van teksten beoordelen tot de invloed van cultuur op geschreven taal en vertaaltools. De colleges worden door diverse docenten van ITV Hogeschool gegeven. De colleges zijn in het Nederlands.

Toelatingseisen
Je beschikt over hbo-werk- en denkniveau en hebt enige jaren ervaring als vertaler. Ben je anderstalig, dan moet je Nederlands op minimaal B2-niveau beheersen (NT2 hoogste niveau).

Na deze module

  • kun je allerlei verschillende teksten beter begrijpen en beoordelen: wat is het doel van de tekst, hoe kun je een tekst in een paar zinnen samenvatten en in ‘makkelijke’ taal herschrijven, hoe herken je ´foute´ zinnen;
  • heb je kennis gemaakt met de theoretische achtergronden van het vertaalproces, waardoor je niet alleen bewuster gaat vertalen, maar ook betere vertaalkeuzes maakt;
  • ben je meer bewust van de relatie tussen de taal en de achterliggende cultuur: wat vertaal je wel, wat niet of helemaal anders, hoe vertaal je begrippen die in een van beide culturen onbekend of taboe zijn;
  • beheers je enkele belangrijke ´technische´ aspecten van het vertaalproces: waar vind je terminologie en achtergrondinformatie, hoe gebruik je internet zo efficiënt mogelijk en niet onbelangrijk, hoe check je of hetgeen je gevonden hebt ook echt klopt;
  • kun je werken met vertaaltools, heb je kennisgemaakt met ondertitelen en met een specialisatie.

Uitvoering en toetsing
Veertien colleges, huiswerkopdrachten en een schriftelijke toets. Teksten en overig materiaal worden tijdens de colleges verstrekt. Aanwezigheid is verplicht (één absentie is toegestaan). Bij voldoende resultaat voor de eindtoets ontvang je als deelnemer een certificaat als bewijs dat je vertaalvaardigheden en -attitude voldoen aan de hiervoor gestelde eisen voor inschrijving in het Rbtv. Dat is één van de vereisten om ingeschreven en beëdigd te kunnen worden. 

Professionele vertalers, die bijvoorbeeld ingeschreven staan in het Rbtv, kunnen deze module als bijscholing volgen. Zij ontvangen een bewijs van deelname wanneer ze alle bijeenkomsten hebben bijgewoond (één absentie is toegestaan) en huiswerkopdrachten hebben ingeleverd. Professionele vertalers doen niet mee met de toets. Deelnemers die al ingeschreven staan in het Rbtv ontvangen een bewijs van deelname en 90 PE-punten. 

Data & tijden
Deze module wordt deels op locatie en online aangeboden op 15 zaterdagen van 09.30-12.30 uur:
13 januari 2024 
20 januari 2024
27 januari 2024
3 februari 2024
10 februari 2024
2 maart 2024
9 maart 2024
16 maart 2024
23 maart 2024
6 april 2024
13 april 2024
20 april 2024
11 mei 2024
25 mei 2024
1 juni 2024 (eindtoets)

Kosten module: 
€ 1.450,- 
Aanvullende kosten voor niet beëdigde tolken en vertalers: 
Eindtoets: € 180,-
Herkansing: € 180,-
Deelnemers kunnen tweemaal herkansen binnen dertien maanden na het afronden van de module.

90 (alleen voor beëdigde tolken en vertalers) 

Algemene Vertaalvaardigheden

Startdatum

13-01-2024

Locatie

Utrecht

Kosten

€ 1.450,00

PE-punten

90

© 2023 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen