Beter spreken Frans

Deze module is bedoeld voor iedereen die hun mondelinge taalvaardigheid in de vreemde taal wil verbeteren om beter te kunnen en durven communiceren, onder andere met opdrachtgevers, instanties en collega’s. 

Leerdoelen
On ne naît pas orateur, on le devient! 
Na deze module kun je een betoog houden of een uitleg geven over een complex onderwerp of over een onderwerp behorend bij een specifiek vak, in het Frans. Je kunt ook een gesprek of een debat over een inhoudelijk onderwerp voeren. Je bepaalt zelf je doel - betere uitspraak, snelheid, articulatie, intonatie, grammatica en/of woordenschat.  Je krijgt naslag- en oefenmateriaal. Tijdens de bijeenkomsten oefenen we met verschillende werkvormen (o.a. groepsgesprekken, presenteren en debatteren) en je krijgt feedback van de docent. Buiten de bijeenkomsten om oefen je samen met andere deelnemers en alleen met door de docent aangedragen activiteiten. Je kiest materiaal en bespreekt de leerstrategieën in overleg met de docent, zodat ze aansluiten bij je leerdoelen. Je houdt de voortgang en ontwikkeling bij in een activiteitenverslag.  

Niveau
B2/C1

Docent
Géraldine Génier

Uitvoering en toetsing

Om je gesproken Frans te verbeteren en meer vertrouwen te krijgen bij het communiceren, bestaat deze praktische online cursus uit:  

  1. een individuele diagnostische sessie van 10 minuten;
  2. drie klassikale sessies waarin wij oefenen met groepsgesprekken, presenteren en debatteren, met ruimte voor creativiteit;
  3. tips, oefenmateriaal en activiteiten voor thuis.

De docent volgt de ontwikkeling van de studenten op de volgende gebieden: uitspraak, grammatica, snelheid, woordenschat, begrip en helderheid. Studenten ronden de module af met een mondeling eindverslag of presentatie. 

Data & tijden:

  • Een individuele diagnostische sessie (10 minuten) wordt vóór de 1ste bijeenkomst gepland en op afspraak. 
  • Drie online bijeenkomsten van 19.00-21.00 uur op vrijdagen: 1 maart, 15 maart, 5 april 2024. 

Prijs regulier: € 370

(Oud)-student of docent van de bacheloropleiding van ITV Hogeschool? Dan ontvang je 10% korting op deze cursus. Vul bij de inschrijving deze kortingscode in: VanITV.

10

Beter spreken Frans

Startdatum

01-03-2024

Locatie

Online

Kosten

€ 370,00

PE-punten

10

© 2023 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen