Financieel-economisch vertalen

Een kennismaking met de specialisatie financieel-economisch vertalen.

Praktische informatie

Talen: Engels, Italiaans, Russisch

Data & tijden:
Online asynchroon webinar: vanaf 1 maart 2023
Online werkcollege: 16 maart 2023, 19.00-21.00

Doelgroep
: beginnende en ervaren vertalers die kennis willen maken met domeinspecifiek vertalen. De module is ook geschikt voor studenten en docenten van (ver)taalopleidingen.

Uitvoering en toetsing
De module bestaat uit een asynchroon taaloverstijgend webinar (introductie) en een taalspecifiek online werkcollege. Er worden twee opdrachten uitgezet: een oefenopdracht direct na de introductie en een eindopdracht na het werkcollege. De oefenopdracht wordt tijdens het werkcollege besproken. De eindopdracht wordt nagekeken en van feedback voorzien.
Je ontvangt een bewijs van deelname als je alle bijeenkomsten hebt bijgewoond en de eindopdracht hebt ingeleverd.

PE-punten: 10

Prijs regulier / prijs ITV-alumni: € 350 / € 315 (geen btw)
Deze cursus kun je als onderdeel van het Cursustrio volgen.
Bij afmelding minder dan 2 weken voor de cursus brengen wij € 50,- in rekening.
Voor de kosten van annulering na de start van de cursus raadpleeg onze Algemene voorwaarden.

STAP-budget
Aanvraag STAP-budget in januari 2023 vervalt. Meer informatie

Over de cursus

Internationalisering en globalisering spelen een steeds grotere rol voor ondernemingen, organisaties en instellingen. Economische en technologische ontwikkelingen zorgen continu voor nieuwe producten en diensten.
Het vertalen van economische en financiële teksten is een vak apart. Er wordt veel vakterminologie gebruikt en vaak hebben termen meerdere betekenissen. Als vertaler moet je nauwkeurig te werk gaan, fouten in bijvoorbeeld financiële vertalingen kunnen behoorlijke consequenties hebben. Ondernemingen hebben meestal ook een eigen stijl die je als vertaler goed moet kunnen overbrengen. In deze module maak je kennis met de dynamische wereld van de economie en de daarbij behorende specifieke financieel-economische terminologie.

Economische thema’s die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld handel, transport, banken, verzekeringen, diensten, beurs/beleggen, e-commerce, jaarverslagen, management, marketing, conjunctuur, arbeidsmarkt, duurzaamheid etc.

Leerdoelen
Je hebt kennisgemaakt met domeinspecifiek vertalen en kan inschatten welke domeinkennis een vertaalopdracht vereist. Ook krijg je een beeld van specialisatievormen in het vakgebied en kan je hierin een mogelijke beroepskeuze maken.

Docenten
Introductie: Neil Gouw
Financieel-economisch vertalen Engels: Neil Gouw
Financieel-economisch vertalen Italiaans: Marina Marino
Financieel-economisch vertalen Russisch: Elena Geerdink

© 2023 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen