Financieel-economisch vertalen

Internationalisering en globalisering spelen een steeds grotere rol voor ondernemingen, organisaties en instellingen. Economische en technologische ontwikkelingen zorgen continu voor nieuwe producten en diensten.
Het vertalen van economische en financiële teksten is een vak apart. Er wordt veel vakterminologie gebruikt en vaak hebben termen meerdere betekenissen. Als vertaler moet je nauwkeurig te werk gaan, fouten in bijvoorbeeld financiële vertalingen kunnen behoorlijke consequenties hebben. Ondernemingen hebben meestal ook een eigen stijl die je als vertaler goed moet kunnen overbrengen. In deze module maak je kennis met de dynamische wereld van de economie en de daarbij behorende specifieke financieel-economische terminologie.

Economische thema’s die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld handel, transport, banken, verzekeringen, diensten, beurs/beleggen, e-commerce, jaarverslagen, management, marketing, conjunctuur, arbeidsmarkt, duurzaamheid etc.

Taal: Engels

Doelgroep: beginnende en ervaren vertalers die kennis willen maken met domeinspecifiek vertalen. De module is ook geschikt voor studenten en docenten van (ver)taalopleidingen.

Leerdoelen
Je hebt kennisgemaakt met domeinspecifiek vertalen en kan inschatten welke domeinkennis een vertaalopdracht vereist. Ook krijg je een beeld van specialisatievormen in het vakgebied en kan je hierin een mogelijke beroepskeuze maken.

Docent
Introductie en werkcollege Engels: Neil Gouw

Uitvoering en toetsing
De module bestaat uit een asynchroon taaloverstijgend webinar (introductie) en een taalspecifiek online werkcollege. Er worden twee opdrachten uitgezet: een oefenopdracht direct na de introductie en een eindopdracht na het werkcollege. De oefenopdracht wordt tijdens het werkcollege besproken. De eindopdracht wordt nagekeken en van feedback voorzien.
Je ontvangt een bewijs van deelname als je alle bijeenkomsten hebt bijgewoond en de eindopdracht hebt ingeleverd.

Data & tijden:
Online asynchroon webinar: vanaf 1 maart 2024
Online werkcollege: 21 maart 2024, 19.00-21.00

Prijs regulier: € 370

(Oud)-student of docent van de bacheloropleiding van ITV Hogeschool? Dan ontvang je 10% korting op deze cursus. Vul bij de inschrijving deze kortingscode in: VanITV.

Voor deze cursus kun je STAP-budget aanvragen. Meer informatie

10

Financieel-economisch vertalen

Startdatum

01-03-2024

Locatie

Kosten

€ 370,00

PE-punten

10

© 2023 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen