Medisch vertalen

Een kennismaking met de specialisatie medisch vertalen.

Praktische informatie

Talen: Engels, Frans, Russisch

Data & tijden:
Online asynchroon webinar: vanaf 1 december 2022
Online werkcollege: 15 december 2022, 19.00-21.00

Doelgroep
: beginnende en ervaren vertalers die kennis willen maken met domeinspecifiek vertalen. De module is ook geschikt voor studenten en docenten van (ver)taalopleidingen.

Uitvoering en toetsing
De module bestaat uit een asynchroon taaloverstijgend webinar (introductie) en een taalspecifiek online werkcollege. Er worden twee opdrachten uitgezet: een oefenopdracht direct na de introductie en een eindopdracht na het werkcollege. De oefenopdracht wordt tijdens het werkcollege besproken. De eindopdracht wordt nagekeken en van feedback voorzien.
Je ontvangt een bewijs van deelname als je alle bijeenkomsten hebt bijgewoond en de eindopdracht hebt ingeleverd.

PE-punten: 10

Prijs regulier / prijs ITV-alumni: € 350 / € 315 (geen btw)
Deze cursus kun je als onderdeel van het Cursustrio volgen.
Bij afmelding minder dan 2 weken voor de cursus brengen wij € 50,- in rekening.
Voor de kosten van annulering na de start van de cursus raadpleeg onze Algemene voorwaarden.

STAP-budget: ja
Aanvraag STAP-budget: september en november 2022. Meer informatie

Over de cursus

Een medische vertaling kan voor professionals bedoeld zijn (denk aan farmaceutische ondernemingen, producenten van medische hulpmiddelen, ziekenhuizen, verzekeringsmaatschappijen en medische reclamebureaus) of voor leken, bijvoorbeeld patiënten. In deze module behandelen wij onder andere de volgende vraagstukken: Hoe maak je je als vertaler de relevante terminologie eigen? Hoe kom je achter de juiste vertaling? Welke teksten kun je als beginnend vertaler vertalen en voor welke teksten is verdere specialisatie vereist? De diversiteit aan medisch georiënteerde teksten is groot: SPC’s, ICF’s, bijsluiters, maar ook medisch-technische teksten (handleidingen voor medische apparatuur of softwarehandleidingen), marketing- en productteksten en patiëntendagboeken. De kwaliteit van medisch-farmaceutische vertalingen wordt niet alleen bepaald door taalkundige aspecten. De juiste toepassing van Europese voorschriften en richtlijnen voor terminologie en formuleringen zijn ook van groot belang.

Leerdoelen
Je hebt kennisgemaakt met domeinspecifiek vertalen en kan inschatten welke domeinkennis een vertaalopdracht vereist. Ook krijg je een beeld van specialisatievormen in het vakgebied en kan je hierin een mogelijke beroepskeuze maken.

Docenten
Introductie: Anouschka Schutte
Medisch vertalen Engels: Anouschka Schutte
Medisch vertalen Frans: Véronique Duprey
Medisch vertalen Russisch: Nadia Kurpershoek

© 2022 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen