Tolk- en vertaaltechnologie

Wij ontwikkelen in de loop van het jaar diverse programma's en webinars over technologische ontwikkelingen voor professionele tolken en vertalers.

© 2023 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen