Vertalen voor reclame en transcreatie

Het vertalen voor reclame, public relations en marketing vraagt van een vertaler een bijzonder fijn gevoel voor nuances, taalkundige finesse en culturele aspecten. Ook speelt het overbrengen van creatieve ideeën van de ene culturele context naar de andere een minstens zo belangrijke rol als het vertalen zelf. Bij het vertalen van marketing- en reclameteksten is het de bedoeling deze voor de buitenlandse markten net zo dynamisch en wervend te maken als de oorspronkelijke brontekst voor de binnenlandse markt. Naast de specialistische facetten van het vertalen ga je in deze module ook aan de slag met lokalisatie en transcreatie.

Talen: Duits, Engels, Italiaans

Leerdoelen
Je hebt kennisgemaakt met domeinspecifiek vertalen en kan inschatten welke domeinkennis een vertaalopdracht vereist. Ook krijg je een beeld van specialisatievormen in het vakgebied en kan je hierin een mogelijke beroepskeuze maken.

Doelgroep: beginnende en ervaren vertalers die kennis willen maken met domeinspecifiek vertalen. De module is ook geschikt voor studenten en docenten van (ver)taalopleidingen.

Docenten
Introductie: Branco van der Werf
Vertalen voor reclame/marketing Duits: Kay Sachse
Vertalen voor reclame/marketing Engels: Branco van der Werf
Vertalen voor reclame/marketing Italiaans: Henriëtte Kunen

Uitvoering en toetsing
De module bestaat uit een asynchroon taaloverstijgend webinar (introductie) en een taalspecifiek online werkcollege. Er worden twee opdrachten uitgezet: een oefenopdracht direct na de introductie en een eindopdracht na het werkcollege. De oefenopdracht wordt tijdens het werkcollege besproken. De eindopdracht wordt nagekeken en van feedback voorzien.
Je ontvangt een bewijs van deelname als je alle bijeenkomsten hebt bijgewoond en de eindopdracht hebt ingeleverd.

Data & tijden:
Online asynchroon webinar: vanaf 1 april 2024
Online werkcollege: 18 april 2024, 19.00-21.00

Prijs regulier: € 370

(Oud)-student of docent van de bacheloropleiding van ITV Hogeschool? Dan ontvang je 10% korting op deze cursus. Vul bij de inschrijving deze kortingscode in: VanITV.

Voor deze cursus kun je STAP-budget aanvragen. Meer informatie

10

Vertalen voor reclame en transcreatie

Startdatum

01-04-2024

Locatie

Online

Kosten

€ 370,00

PE-punten

10

© 2023 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen