Vertalen voor reclame/marketing

Een kennismaking met de specialisatie vertalen voor reclame/marketing, lokalisatie en transcreatie.

Praktische informatie

Talen: Duits, Engels, Italiaans, Russisch

Data & tijden:
Online asynchroon webinar: vanaf 1 april 2023
Online werkcollege: 20 april 2023, 19.00-21.00

Doelgroep
: beginnende en ervaren vertalers die kennis willen maken met domeinspecifiek vertalen. De module is ook geschikt voor studenten en docenten van (ver)taalopleidingen.

Uitvoering en toetsing
De module bestaat uit een asynchroon taaloverstijgend webinar (introductie) en een taalspecifiek online werkcollege. Er worden twee opdrachten uitgezet: een oefenopdracht direct na de introductie en een eindopdracht na het werkcollege. De oefenopdracht wordt tijdens het werkcollege besproken. De eindopdracht wordt nagekeken en van feedback voorzien.
Je ontvangt een bewijs van deelname als je alle bijeenkomsten hebt bijgewoond en de eindopdracht hebt ingeleverd.

PE-punten: 10

Prijs regulier / prijs ITV-alumni: € 350 / € 315 (geen btw)
Deze cursus kun je als onderdeel van het Cursustrio volgen.
Bij afmelding minder dan 2 weken voor de cursus brengen wij € 50,- in rekening.
Voor de kosten van annulering na de start van de cursus raadpleeg onze Algemene voorwaarden.

STAP-budget: ja
Aanvraag STAP-budget: 28 februari 2023. Meer informatie

Over de cursus

Het vertalen voor reclame, public relations en marketing vraagt van een vertaler een bijzonder fijn gevoel voor nuances, taalkundige finesse en culturele aspecten. Ook speelt het overbrengen van creatieve ideeën van de ene culturele context naar de andere een minstens zo belangrijke rol als het vertalen zelf. Bij het vertalen van marketing- en reclameteksten is het de bedoeling deze voor de buitenlandse markten net zo dynamisch en wervend te maken als de oorspronkelijke brontekst voor de binnenlandse markt. Naast de specialistische facetten van het vertalen ga je in deze module ook aan de slag met lokalisatie en transcreatie.

Leerdoelen
Je hebt kennisgemaakt met domeinspecifiek vertalen en kan inschatten welke domeinkennis een vertaalopdracht vereist. Ook krijg je een beeld van specialisatievormen in het vakgebied en kan je hierin een mogelijke beroepskeuze maken.

Docenten
Introductie: Miles Niemeijer
Vertalen voor reclame/marketing Duits: Kay Sachse
Vertalen voor reclame/marketing Engels: Cindy Heller
Vertalen voor reclame/marketing Italiaans: Henriëtte Kunen
Vertalen voor reclame/marketing Russisch: Elena Geerdink

© 2023 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen