Collegegeld

Collegegeld 2021-2022

Voor het studiejaar 2021-2022 bedraagt het collegegeld € 4500. Naast het collegegeld moet je ook studiemiddelen aanschaffen: studieboeken, woordenboeken, een abonnement op krant of tijdschrift in je studietaal, een laptop, een licentie op vertaalsoftware (voor studenten vaak gratis of met een goede korting). Studenten die in 2021-2022 meedoen aan het afsluitende examen betalen ook examengeld.

Het is mogelijk om in vier termijnen te betalen. Het volledige overzicht van de collegegelden vind je hier.

Levenlanglerenkrediet

Iedereen tot en met 55 jaar kan in aanmerking komen voor het levenlanglerenkrediet voor (NVAO geaccrediteerde) opleidingen in deeltijd en voltijd, in het wo, hbo en mbo-bol. Specifiek kunnen de volgende studenten dan gebruik maken van het krediet:

  • Deeltijdstudenten in het hoger onderwijs (bekostigd en privaat onderwijs),
  • Studenten die een tweede studie willen volgen in het bekostigd onderwijs (ook onder de 30 jaar),
  • Studenten aan voltijd- en duaal hoger onderwijs, ook zij die 30 jaar of ouder zijn op het moment van aanvang van hun studie,
  • Studenten aan een beroepsopleidende leerweg in het mbo die 30 jaar of ouder zijn op het moment van aanvang van hun studie.

Meer informatie over Levenlanglerenkrediet.

Studiekosten aftrekken

Indien je als ondernemer belastingplichtig bent kunnen de kosten voor scholing als bedrijfskosten op de winst in mindering gebracht worden. Voor meer informatie, kijk op www.belastingdienst.nl.

© 2021 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen