Collegegeld

Collegegeld 2020-2021

Voor het studiejaar 2020-2021 bedraagt het collegegeld € 4500 per jaar.
Het is mogelijk om in vier termijnen te betalen. Voor het volledige overzicht klik hier.

Levenlanglerenkrediet

Iedereen tot 55 jaar mag gebruikmaken van het levenlanglerenkrediet voor (NVAO geaccrediteerde) opleidingen in deeltijd en voltijd, in het wo, hbo en mbo-bol. Specifiek kunnen de volgende studenten dan gebruik maken van het krediet:

  • Deeltijdstudenten in het hoger onderwijs (bekostigd en privaat onderwijs),
  • Studenten die een tweede studie willen volgen in het bekostigd onderwijs (ook onder de 30 jaar),
  • Studenten aan voltijd- en duaal hoger onderwijs, ook zij die 30 jaar of ouder zijn op het moment van aanvang van hun studie,
  • Studenten aan een beroepsopleidende leerweg in het mbo die 30 jaar of ouder zijn op het moment van aanvang van hun studie.

Studiekosten aftrekken

Indien je als ondernemer belastingplichtig bent kunnen de kosten voor scholing als bedrijfskosten op de winst in mindering gebracht worden. Voor meer informatie, kijk op www.belastingdienst.nl.

© 2020 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen