Lectoraat

Lectoraten in het hbo hebben als doel kennisontwikkeling en kenniscirculatie. In andere woorden, door onderzoek nieuwe wegen ontdekken en vastleggen én ervoor zorgen dat de aanwezige kennis wordt gebundeld en verspreid, binnen en buiten de organisatie.

Bij ITV Hogeschool zijn beide componenten aanwezig. Er wordt regelmatig vernieuwd en er wordt goed gekeken naar wat er buiten de deur gebeurt. Binnen de organisatie wordt door workshops en docentendagen de weg geplaveid voor vernieuwingen.

Het lectoraat Toegepaste Vertaalwetenschappen zorgt voor bundeling van deze kennis en voor verdieping ervan. Zo kunnen nieuwe inzichten binnen de organisatie beter doorgegeven worden en kan de kennis beter beklijven. Maar belangrijker nog is dat hiermee nieuwe stappen in kennisontwikkeling gezet kunnen worden, waardoor de positie van ITV Hogeschool binnen het veld van (onbekostigd) hoger onderwijs en de vertaalbranche versterkt wordt.

De belangrijkste uitdaging van het lectoraat is het poneren van een vertaalopvatting, die kan worden uitgedragen en die als de basis voor de vertaalcolleges dient. Een tweede doel, in het verlengde daarvan en op het gebied van de didactiek, is de vertaalopvatting te verwerken in een visie op de correctie van vertalingen. Deze visie zal intern (colleges en stages) en extern (toetsingsinstrument voor bijvoorbeeld vertaalbedrijven en overheidsorganisaties) bruikbaar zijn.

© 2020 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen