In het eerste en tweede jaar wordt een brede basis gelegd voor het vak van tolk en vertaler. In het derde en vierde jaar volg je minors. Die zijn verdiepend en gaan over verschillende aspecten van taal en cultuur. Je kunt bijvoorbeeld een inleiding kunst- en cultuurgeschiedenis volgen, literair vertalen of een minor die extra aandacht besteedt aan veelgebruikte juridische en financieel-economische termen.

© 2021 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen