Permanente educatie (P.E.)

ITV Hogeschool biedt op de website ITV Levenlang Leren modules voor nascholing van vertalers en tolken. Deze modules worden in bijeenkomsten gegeven, of kunnen op afstand gevolgd worden, eventueel voorafgegaan door een inleidend college. De modules worden gegeven door ervaren docenten en de cycli worden afgesloten met een certificaat. Certificaten worden erkend door Bureau Wbtv (Register beëdigde tolken en vertalers).

Modules beslaan een breed en veelkleurig palet aan onderwerpen zoals bijvoorbeeld kunstgeschiedenis, ondertitelen, literair vertalen, terminologie op het gebied van juridische, medische of financieel-economische onderwerpen en nog veel meer. Voor de beroepsbeoefenaars volstaat vaak actieve deelname en opdrachten worden door de docenten van feedback voorzien, echter zonder becijfering.

Klik hier voor de website ITV Levenlang Leren.

© 2021 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen