Een praktijkstage maakt deel uit van je studie. De meeste studenten lopen stage in het vierde jaar, maar beginnen aan het eind van het derde jaar kan ook. Je kiest zelf waar je stage loopt. Dat kan bij een vertaalbureau of bedrijf zijn, maar je mag ook thuis vertaalopdrachten uitvoeren. Je maakt zelf een stageplan. Ons online studiesysteem bevat uitgebreide informatie en voorbeelden van uitgevoerde stages. Daar publiceren we ook regelmatig (stage) vacatures.

Informatie voor bedrijven

Van een stage-aanbieder wordt verwacht dat er vanuit de organisatie een stagebegeleider aangewezen wordt. De student is immers nog geen volleerd tolk of vertaler. Voor meer informatie over stages en de stagegids, neem contact op met de administratie.

Als een stage of vacature binnen de context van ITV Hogeschool past, ontvangen we graag een mailtje (admin@itv-hogeschool.nl) zodat de informatie binnen het voor studenten beschikbare online studiesysteem gepubliceerd kan worden.

© 2021 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen