Tolk worden?

In het vierde jaar van de opleiding kun je kiezen voor de afstudeerrichting Tolk. De eerste drie jaar volg je hetzelfde programma als de opleiding Vertaler in de vreemde taal van jouw keuze. In het derde jaar volg je de minor Algemene Tolktechnieken. Als je deze met succes afrondt kun je ervoor kiezen om als tolk af te studeren in het vierde jaar.

Direct instromen in de tolkopleiding?

Het is ook mogelijk om met een andere vooropleiding in te stromen in het vierde jaar. Je moet dan wel beschikken over een uitstekende beheersing van het Nederlands en een grondige kennis van een van de zes talen. Een afgeronde universitaire of hbo-vooropleiding en een zeer goede algemene ontwikkeling is onmisbaar. Je kunt een instroomtoets doen om te kijken of je niveau voldoende is. Als je voor die toets slaagt, word je toegelaten tot het vierde jaar tolken.

Examinering tolken

De afsluitende examens worden afgenomen onder auspiciën van de Stichting Examens Tolken/Vertalen (ET/V). De kosten voor het examen zijn niet inbegrepen in het collegegeld van de opleiding Tolken. Je neemt deel aan drie examenonderdelen. Voor de herkansing is aanmelding per onderdeel mogelijk, mits in een eerdere ronde voor minimaal één onderdeel een voldoende behaald is.
De kosten voor het examen zijn:
- Drie mondelinge onderdelen in totaal € 800,-
- Twee mondelinge onderdelen in totaal € 600,- (uitsluitend mogelijk bij een herkansing)
- Eén mondeling onderdeel € 325,- (uitsluitend mogelijk bij een herkansing).

© 2021 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen