Vertalen

Tot zo’n vijftien jaar geleden bestond het professionele gereedschap van de vertaler vooral uit een tekstverwerker en papieren naslagwerken. Inmiddels heeft er een complete digitale omslag plaats gevonden, waardoor vertaaltools en het automatisch vertalen volledig zijn geïntegreerd in het vertaalproces.

Professionele vertaler

Het vertaalvak ontwikkelt zich naar andere vormen van dienstverlening, niet alleen ‘puur’ vertalen, maar ook revisie, tekstschrijven, transcreation (nieuwe teksten produceren op basis van teksten in de andere taal), advisering enzovoort. ITV Hogeschool speelt hier niet alleen op in door de studenten er tijdens hun stage mee in contact te laten komen, maar ook door een breed aanbod aan vakken gericht op beroepsoriëntatie en specialisatie (minors) aan te bieden. Zo wordt er geoefend met teksten die je met behulp van een vertaaltool of vertaalmachine moet vertalen en die je van medestudenten na moeten kijken of reviseren. Het motto blijft onverkort ‘je moet daadwerkelijk kunnen vertalen om een vertaling te beoordelen’, waardoor klassiek vertaalonderwijs ook in het veranderende werkveld actueel blijft.

Hoe is de studie opgebouwd?

Als je voor het profiel vertaler in een van de zes talen kiest, studeer je bijvoorbeeld af in de richting Vertaler Engels. De opleiding duurt vier jaar. Er zijn acht bijeenkomsten per jaar op zaterdag met werk- en hoorcolleges van 9.30 – 17.00 uur en tussen deze bijeenkomsten is er contact met de docent. Dan worden werkstukken besproken en kun je vragen over de studie stellen. Door die bijeenkomsten, met daartussen online colleges met docenten sta je er niet alleen voor.

De collegeperiode loopt van medio september tot medio mei en vaak kun je in de zomer ook nog zelf opdrachten afronden. Zelfdiscipline en een goede planning zijn onontbeerlijk bij een studie in deeltijd en dat is hier niet anders. De studielast is sterk afhankelijk van vooropleiding, werkervaring en in hoeverre je extra tijd vrij kunt maken om aan de studie te besteden.

In de eerste twee jaar van je studie wordt de basis voor vertalen en tolken gelegd door vakken als schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid, tekstredactie en interculturele communicatie. Ook is er aandacht voor de cultuur, geschiedenis en politiek van de landen waar de taal van jouw keuze wordt gesproken. Je werkt in werkgroepen en wisselt dat af met hoorcolleges, chats en opdrachten.

Tijdens de eerste twee collegejaren maak je ook kennis met het beroep tolk zodat je in het derde jaar eventueel kunt besluiten de minor Algemene Tolktechnieken te volgen. Deze minor is verplicht wanneer je besluit het uitstroomprofiel Tolk te volgen.

Vanaf het derde jaar volg je minors. Je kunt dan bijvoorbeeld kiezen uit ondertitelen en juridisch, zakelijk, medisch of literair vertalen. Daarnaast bepaal je of je je specialiseert in vertalen of tolken.

In het vierde jaar loop je stage. Die stage regel je zelf of met een beetje hulp van ons. Er wordt natuurlijk rekening gehouden met de beperkingen van een studie in deeltijd. Zo hoef je niet een langere periode onafgebroken ergens te werken. Het is meestal mogelijk om zelf de tijd en de plaats te bepalen en vaak kun je opdrachten ook thuis uitvoeren, als een echte freelancer.

Studeren vanuit het buitenland

Ook wanneer je in het buitenland woont, kun je bij ITV Hogeschool studeren. Elke maand krijgen studenten opdrachten die ze individueel of in groepsverband uitvoeren en die door de docent nagekeken worden of in een chatsessie besproken worden. Verder bieden we een systeem waarbij je samen kunt studeren met iemand die de colleges wel bijwoont - een studiemaatje – en zo hoef je niets te missen.

© 2021 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen