Over de opleiding

Over de opleiding

De studie bij ITV Hogeschool is een hbo-opleiding in deeltijd voor volwassenen: een combinatie van maandelijkse colleges in Utrecht en zelfstudie. Die vrijheid maakt het mogelijk om de studie te combineren met werk of gezin. Het merendeel van de docenten is werkzaam als tolk of vertaler en dat betekent dat innovaties in het beroepenveld snel worden gesignaleerd en in het studieprogramma worden verwerkt. Ongeveer de helft van de docenten is moedertaalspreker van de studietaal.

© 2023 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen