Flexibel studeren in het buitenland

Flexibel studeren in het buitenland

Woon je in het buitenland en wil je een opleiding in Nederland volgen? Dat kan bij ITV Hogeschool!

Het onderwijs bij ITV Hogeschool kent diverse werkvormen. Een deel van het onderwijs is asynchroon voor alle studenten in de vorm zelfstudiemodules in ons online onderwijsplatform. Deze modules kunnen studenten in het binnen- en buitenland individueel volgen, op een zelfgekozen tijdstip. Daarnaast zijn er (vertaal)werkcolleges en projectgroepen op de collegezaterdagen op locatie in Utrecht. Hoe werkt dat dan?

Colleges

De werkcolleges voor de student in het buitenland vinden online plaats, individueel of in een kleine groep met andere studenten in het buitenland uit hetzelfde studiejaar en met dezelfde studietaal. De lestijden wijken af van het reguliere rooster en worden in overleg voor het hele jaar vastgelegd, zodat er maximaal rekening gehouden kan worden met de verschillende tijdszones. Per jaar volg je 8 vertaalcolleges per vertaalrichting. De werkcolleges duren 1 uur per vertaalrichting. Omdat de groepen klein zijn is er veel ruimte voor een persoonlijke aanpak en individuele feedback.

Het is echter niet zo dat je nu helemaal geen contact hebt met de 'Nederlandse' groep. Naast de werkcolleges op de zaterdag, zijn er ook online groepsbijeenkomsten. In deze groepsbijeenkomsten komen zowel de in Nederland gevestigde als de studenten in het buitenland bijeen. Per jaar zijn er 6 - 12 groepsbijeenkomsten waar je dus met je collega studenten contact hebt.

Daarnaast werk je ook nauw samen met de leden van je vaste projectgroep. In deze projectgroep zitten studenten met verschillende studietalen. Voor de projectgroepen worden hybride bijeenkomsten gefaciliteerd op de collegezaterdagen.

En ben je in Nederland op een van de collegedagen, dan ben je uiteraard van harte welkom in Utrecht!

Minors, stage en tentamens

De meeste minors zijn online of asynchroon te volgen. Een klein deel van de minors vindt op locatie plaats. Je kiest voor de minors zonder fysieke bijeenkomsten. Gelukkig is er voldoende keuze! De stage kun je in het buitenland volgen, maar ook op afstand in Nederland. Dat levert dus geen problemen op. Alle tentamens kunnen online georganiseerd worden. Hierbij worden wel de Nederlandse tentamentijden aangehouden, dus houdt dat in de gaten wanneer je in een andere tijdszone gevestigd bent.

Uitstroomprofielen

Aan het einde van het derde jaar kies je voor één van vijf uitstroomprofielen. Alle profielen zijn ook te volgen vanuit het buitenland. Dat geldt ook voor het uitstroomprofiel Tolken en Communicatieservices dat, vanwege de aard van het vak, meer contactmomenten heeft dan de vertaalprofielen. Ongeveer een derde van de colleges binnen dit profiel is online, waarbij ITV Hogeschool gebruik maakt van moderne programma’s voor tolken op afstand. Andere praktijkcolleges worden in hybride vorm georganiseerd, via een onlineverbinding met de groep. Het is daarom heel goed mogelijk om de opleiding vanuit het buitenland te volgen.

Student in het buitenland aan het woord:

Mijn naam is Johan, ik ben 33 en in 2020 ben ik bij ITV begonnen aan de HBO-studie Engels. Van jongs af aan hebben de Engelse taal en cultuur mij geïnteresseerd, aanvankelijk door films en boeken, maar later ook door het internet. Ik wil mij graag verder verdiepen in de taal zodat ik in de toekomst voor mezelf kan beginnen en voor mijn inkomsten minder plaatsgebonden ben. 
Ervaringen

Na het afleggen van een toelatingstest kon ik aan het tweede jaar beginnen. Dit was niet alleen fijn omdat het mij een jaar bespaarde, maar ook omdat het belangrijk is dat de studie je voldoende uitdaagt. 
Studeren vanuit het buitenland is heel goed te doen. De online lessen zijn duidelijk en de communicatie onderling is goed. Behalve deze zoom-meetings kunnen studenten en docenten elkaar ook vinden in de digitale leeromgeving. Je kan hier de planning raadplegen, je huiswerk uploaden en berichten sturen. Op deze manier is contact buiten de collegedagen om altijd dichtbij.
Tijdsverschil

Verder is, afhankelijk van waar je je in het buitenland bevindt, het tijdsverschil iets waar je rekening mee moet houden. In mijn geval was het niet meer dan een lange dag, met avondeten op het moment van de lunchpauze in Nederland. Daarnaast had ik twee of drie tentamens om 2:00 ’s nachts. Wederom niet geweldig, maar ook niet onmogelijk.
Druk maar leuk

Naast mijn studie werk ik vijf dagen per week in een boekhandel. Dit is een hele klus, zeker tijdens de drukke dagen in december en de daaropvolgende tentamens in januari. Maar zoals het bekende cliché luidt: met een goede planning kom je een heel eind! Tot slot is het goed om te onthouden dat de studie simpelweg heel erg leuk is om te doen. Je bent continu zowel zelfstandig als samen met je studiegenootjes met alle aspecten van taal in de weer. Behalve beoordelingen en kennis bouw je ook een mooi portfolio op. Kortom, alles wat je nodig hebt voor een vliegende start als vertaler!

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen over studeren vanuit het buitenland? Neem contact op met onze studieadviseurs.

© 2023 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen