Duits

Duits

Duitsland en Nederland zijn al decennialang strategische partners en onderhouden intensieve en uitstekende relaties op allerlei gebieden.

Prominente rol

Ons buurland neemt een prominente rol in binnen Europa, op zowel politiek als economisch gebied. Zo presenteren bijvoorbeeld veel Duitse bedrijven zich als ‘leistungsstark’, voortvloeiend uit de meer masculiene, meer prestatiegerichte Duitse samenleving. Nederlandse bedrijven gebruiken dergelijke kwalificaties van zichzelf eigenlijk niet. Om beide partijen tot hun recht te laten komen, moet er dus een cultuurverschil overbrugd worden om tot een goede vertaling te komen.

Opleiding Vertaler Duits

Je wilt vertaler Duits-Nederlands en/of Nederlands-Duits worden. Controleer bij de Toelatingseisen welke voorkennis van het Duits en van het Nederlands wordt verwacht om aan de opleiding te kunnen beginnen.

De collegeperiode loopt van september tot mei en vaak kun je in de zomer ook nog zelf opdrachten afronden. Zelfdiscipline en een goede planning zijn onontbeerlijk bij een studie in deeltijd en dat is hier niet anders. De studielast is sterk afhankelijk van vooropleiding, werkervaring en in hoeverre je extra tijd vrij kunt maken om aan de studie te besteden.

Voor studenten in het buitenland is een speciaal traject ontwikkeld, een combinatie van individuele begeleiding, online groepscontactmomenten en zelfstudie.

De opleiding duurt vier jaar. Je studeert af in de richting Vertaler Duits. Het is ook mogelijk om in twee vreemde talen af te studeren, met Engels als tweede taal. Tijdens de eerste twee collegejaren maak je ook kennis met het beroep tolk zodat je in het derde jaar eventueel kunt besluiten om voor afstudeerprofiel Tolken te kiezen.

Opleiding Tolk Duits

Tolken en vertalers volgen voor een groot deel hetzelfde programma aan ITV Hogeschool. De eerste drie jaar zijn alle vakken gelijk. In het derde jaar neem je deel aan de minor Introductie in tolken. Rond je deze met succes af, dan word je toegelaten tot het vierde jaar tolken.

Het is ook mogelijk om met een andere vooropleiding in te stromen in het vierde jaar Tolken. Je moet dan wel beschikken over een grondige kennis van de moedertaal, een uitstekende beheersing van de vreemde taal, een afgeronde universitaire of hbo-opleiding en een zeer goede algemene ontwikkeling.

© 2023 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen