Russisch

Russisch

Russisch is een van de zes officiƫle talen van de Verenigde Naties. Dat is logisch, want de taal wordt wereldwijd door ongeveer 260 miljoen mensen gesproken.

Bereik meer met je kennis Russisch

Niet veel Nederlanders beheersen deze prachtige taal. Omgekeerd spreken inwoners van Rusland en de voormalige Sovjetstaten vaak geen andere vreemde taal. Vertalingen in en uit het Russisch zullen altijd nodig blijven. Tijdens je studie verwerf je niet alleen inzicht in de Russische en Nederlandse cultuur, maar ook in de verschillen tussen beide landen en hoe die te overbruggen.

Opleiding Vertaler Russisch

Je wilt vertaler Russisch-Nederlands en/of Nederlands-Russisch worden. Van onze studenten verwachten we dat ze het Russisch beheersen op minimaal havo-niveau. Studenten die het Russisch als moedertaal hebben, moeten Nederlands op niveau NT2, programma II beheersen. Heb je Russisch gestudeerd of beheers je de taal al op hoog niveau, dan is het mogelijk om een instroomtoets te doen om te kijken of je in een hoger jaar in kunt stromen. Dat geldt andersom ook, als je Nederlands uitstekend is en je eerder al een taal in de voormalige Sovjet-Unie gestudeerd hebt. Leer meer over de toelatingseisen.

De collegeperiode loopt van september tot mei en vaak kun je in de zomer ook nog zelf opdrachten afronden. Zelfdiscipline en een goede planning zijn onontbeerlijk bij een studie in deeltijd en dat is hier niet anders. De studielast is sterk afhankelijk van vooropleiding, werkervaring en in hoeverre je extra tijd vrij kunt maken om aan de studie te besteden.

Voor studenten in het buitenland is een speciaal traject ontwikkeld, een combinatie van individuele begeleiding, online groepscontactmomenten en zelfstudie.

De opleiding duurt vier jaar. Je studeert af in de richting Vertaler Russisch. Het is ook mogelijk om in twee vreemde talen af te studeren, met Engels als tweede taal. Tijdens de eerste twee collegejaren maak je ook kennis met het beroep tolk zodat je in het derde jaar eventueel kunt besluiten om voor afstudeerprofiel Tolken te kiezen.

Opleiding Tolk Russisch

Tolken en vertalers volgen voor een groot deel hetzelfde programma aan ITV Hogeschool. De eerste drie jaar zijn alle vakken gelijk. In het derde jaar neem je deel aan de minor Introductie in Tolken. Rond je deze met succes af, dan word je toegelaten tot het vierde jaar tolken.

Het is ook mogelijk om met een andere vooropleiding in te stromen in het vierde jaar Tolken. Je moet dan wel beschikken over een grondige kennis van je moedertaal, een uitstekende beheersing van de vreemde taal, een afgeronde universitaire of hbo-opleiding en een zeer goede algemene ontwikkeling.

© 2023 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen