Bestuur en sectieleiding

ITV Hogeschool heeft voor de dagelijkse leiding een directeur, die wettelijk gezien bestuurder is van de stichting. Samen met de adjunct-directeur vormen zij de directie. De Raad van Toezicht is eindverantwoordelijk. De organisatie is onderverdeeld in secties met een sectiehoofd die verantwoordelijk is voor de coördinatie en uitvoering van het studieprogramma. De opleiding heeft een Studentenraad waarin studenten en docenten van de verschillende studierichtingen zitten. Deze raad wisselt jaarlijks van samenstelling.

Raad van Toezicht

 • De heer drs. D.J. (Dirk) van der Veen, Veenendaal, directiesecretaris van het Instituut voor Gebaren- Taal- & Dovenstudies en docent vroegmoderne geschiedenis, Faculteit Educatie, Hogeschool Utrecht - voorzitter
 • De heer drs. W. (Wim) Bos, Utrecht - financiën
 • Mevrouw S.L. (Sonja) Brouwer, Noordeloos, directeur sbv anderetaal - lid
 • De heer A. (Berry) Minkman, Alphen aan den Rijn - lid
 • Ereleden op grond van bijzondere verdiensten
 • De heer dr. P.J. (Peter) Slagter, Amsterdam, voormalig universitair hoofddocent Spaans Universiteit Utrecht
 • De heer dr. M.W. (Maarten) Knoester, Berkel en Rodenrijs, oud-voorzitter College van Bestuur, Stichting Het Rijnlands Lyceum
 • Secretariaat voor Raad van Toezicht
  Postbus 85397, 3508 AJ Utrecht

College van Bestuur

 • Mevrouw drs. S.A. (Sjokean) Oosterbaan - directeur en bestuurder
 • Mevrouw drs. L.V. (Mila) Chevalier - adjunct directeur
 • De heer W.J. (Willem Jan) Gasille B.Comn. - adviseur
 • Mevrouw M. (Monique) Olivier - directiesecretariaat

Administratie

 • Mevrouw drs. E. (Esther) Hoekstra - hoofd studentenadministratie


Adres administratie
Padualaan 101, 3584 CH Utrecht
Postbus 85397, 3508 AJ Utrecht
Telefoon: 088 4817570
E-mail: admin@itv-hogeschool.nl


Sectieleiding

Duits
De heer drs. K.G. (Kay) Sachse, Eindhoven; freelance beëdigd tolk en vertaler

Engels
Mevrouw drs. E. (Elsbeth) Dijkhuis, Nijmegen; freelance beëdigd tolk en vertaler

Frans
Mevrouw C.I. (Caroline) van der Weiden, Utrecht; freelance beëdigd vertaler

Italiaans
Mevrouw H.W. (Henriette) Kunen, Reeuwijk; freelance beëdigd tolk en vertaler

Russisch
Mevrouw drs. L.V. (Mila) Chevalier, Utrecht; Neerlandica

Spaans
Mevrouw drs. J. (Joke) Mayer, Utrecht; freelance beëdigd vertaler, docent

Tolken
Mevrouw J.M. (Annemarie) Bult MA, Deventer; freelance beëdigd tolk en vertaler Engels

Taaloverstijgend
De heer A.W.D. (Ellick) Sutherland MA, Beverwijk; beëdigd vertaler Engels, docent

Stages
Mevrouw drs. S.A. (Fieke) Zijlstra, Zwolle; freelance beëdigd vertaler Italiaans

Lector
De heer drs. F. (Fedde) van Santen, Bussum; docent Spaans, vertaler en directeur Vertalersvakschool Amsterdam

© 2020 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen