Ga jij studeren bij ITV Hogeschool? Dan ga je hier deel van uitmaken.

  • Je bent een van ruim 300 studenten die onze bacheloropleiding of een cursus volgt.
  • Vrijwel al je medestudenten combineren, misschien net als jij, hun studie met werk en of een gezin.
  • Je krijgt les van erg betrokken en benaderbare docenten die ook zelf als tolk of vertaler werken. Uit de Nationale Studenten Enquête blijkt namelijk dat ITV-studenten hun docenten op dit gebied een bovengemiddeld cijfer geven vergeleken met andere hbo'ers. 
  • De kans dat je terechtkomt in de vertaal- en tolkwereld is vrij groot: 80% van onze alumni werkt in de beroepspraktijk.
  • Je gaat studeren bij een hogeschool die is opgericht door Wolters Noordhoff, al 40 jaar bestaat, sinds 1991 zelfstandig is en sinds 1996 een erkende hbo-opleiding is.
  • De kwaliteit van je studie zal hoog zijn: ITV Hogeschool is geaccrediteerd door de NVAO en voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk.
  • Je studiegeld komt ten goede aan het opleidingsaanbod en de kwaliteit van de studiemogelijkheden. ITV Hogeschool is namelijk een stichting zonder winstoogmerk.
  • Je gaat studeren aan een hogeschool die landelijk wat in te brengen heeft. We hebben namelijk vertegenwoordigers in diverse landelijke overleggen op het gebied van tolken, vertalen en onderwijs.

Je komt kortom terecht op een goede en vooral ook leuke plek!

© 2024 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen