ITV in het kort

Hieronder vind je in vogelvlucht de belangrijkste kenmerken van ITV Hogeschool en van de opleidingen tot vertaler en tolk:

 • ITV Hogeschool verzorgt een 4-jarige bacheloropleiding Tolk-Vertaler met als studievarianten vertaler of tolk in de talen Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch en Spaans.
 • In de studie is veel aandacht voor sociale, economische en politieke ontwikkelingen van de maatschappij van bron- en doeltaal én voor de Europese Unie.
 • De titel die de afgestudeerde studenten mogen voeren is Bachelor of Arts.
 • Naast de hbo-opleiding biedt ITV Hogeschool kortlopende cursussen, bijvoorbeeld te volgen voor permanente educatie of uit interesse voor taal en cultuur.
 • Er zijn ongeveer 750 studenten met een gemiddelde leeftijd rond 35-40 jaar.
 • Bij ITV Hogeschool werken ruim zeventig freelance docenten, waarvan circa de helft werkzaam is in de beroepspraktijk.
 • De school is in 1983 door Wolters-Noordhoff gestart, in 1991 verder gegaan als zelfstandig opleidingsinstituut en is sinds 1996 een door de overheid aangewezen hbo-opleiding.
 • De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO (opnieuw verlengd tot januari 2026).
 • ITV Hogeschool voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk (geldig t/m februari 2021).
 • De inrichting van de studie is toegespitst op deeltijdstudenten en is goed te combineren met werk of een gezin.
 • De vertaalopleiding kent twee varianten: een wekelijke en een maandelijkse.
 • Studeren in het buitenland is mogelijk door extra opdrachten en telefonische contacten met docenten.
 • De tolkopleiding wordt gegeven in het vierde jaar van de opleiding; hier ligt de nadruk op praktijkoefeningen.
 • Alle studenten lopen in de eindfase van hun studie stage en zijn zo goed voorbereid op de beroepspraktijk.
 • Ongeveer 80% van de oud-studenten is werkzaam in de beroepspraktijk.
 • De overige 20% is net afgestudeerd of gebruikt de studie voor verhoging van de taalvaardigheid (bijvoorbeeld voor gebruik binnen de huidige werkkring).
© 2021 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen