Biografie van vreemde talen in Nederland

Biografie van vreemde talen in Nederland

Binnen het Skills Lab, een praktijkvak van ITV Hogeschool, maken studenten dit jaar in opdracht van Drongo een biografie van hun studietalen in Nederland.

Wat is het Skills Lab?

Een vertaler moet tegenwoordig veel meer kunnen dan alleen goed vertalen. In vacatures wordt vaak ook om andere skills gevraagd. Denk hierbij aan commerciële vaardigheden, zoals onderhandelen en pitchen, technische vaardigheden als het werken met CAT-tools en CMS, maar ook aan sociale vaardigheden als samenwerken en het aansturen van collega’s.

Om studenten van ITV Hogeschool beter op hun toekomst voor te bereiden, is het vak Skills Lab in het leven geroepen. Studenten gaan een jaar lang in werkgroepen samenwerken aan een groot project. Elke werkgroep vormt een zelfstandig vertaal- en communicatiebureau en elk bureau moet een grote opdracht uitvoeren voor een echte opdrachtgever. We duiken dus de praktijk in om studenten op een veilige manier kennis te laten maken met hoe het in het echt kan gaan.

Gedurende het jaar behandelen we onderwerpen zoals vertaalpraktijk, vertaaltechnologie, marketing en tekstschrijven. Elk vertaal- en communicatiebureau doorloopt het hele proces vanaf het punt dat de opdrachtgever een opdracht uitzet tot de laatste factuur die wordt uitgestuurd.

Wat is de opdracht?

Nederland is een meertalige samenleving. Elke vreemde taal heeft zijn eigen verhaal in Nederland. Wat ligt daarachter? Hoe heeft de taal zich ontwikkeld? En welk beeld krijg je van de mensen die die taal spreken? Hoe gaan zij om met hun taal, en met het Nederlands? Liggen er kansen, wat zijn de uitdagingen? En hoe zit dat met het onderwijs? Het Skills Lab gaat voor Drongo, een online platform over taal en meertaligheid, aan de slag met een biografie van de studietalen van ITV Hogeschool: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch en Spaans. Het doel is om een praktisch overzicht te maken voor de professionele sector die zich met deze taal bezighoudt en voor alle belangstellenden. Aan het eind van het jaar levert het groepswerk een mooie website en misschien zelfs een evenement op.

Wie is Drongo?

DRONGO talenfestival wordt na negen succesvolle edities sinds januari 2022 voortgezet in de vorm van een online platform. Drongo is een ontmoetingsplek waar kennis gedeeld wordt en contacten gelegd kunnen worden. Drongo fungeert in het bijzonder als een knooppunt rond het thema meertaligheid, als aanjager van de noodzakelijke maatschappelijke discussie en als voedingsbodem voor nieuwe initiatieven.

© 2024 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen