Flexibel onderwijs

Flexibel onderwijs

Nieuw dit studiejaar: aanschuifonderwijs, roostering op maat voor studenten in het buitenland, Skills Lab, nieuwe leeromgeving en tools voor online assessment en tolken op afstand. Wil je meer weten?

© 2023 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen