Nationale Studenten Enquête 2023

Nationale Studenten Enquête 2023

De voorbereidingen voor de Nationale Studenten Enquête 2023 zijn in volle gang. Studenten kunnen de vragenlijst vanaf 16 januari in hun mailbox verwachten. Hogescholen en universiteiten gebruiken de resultaten om te werken aan verbeteringen in het onderwijs. Ook worden de resultaten van de NSE ingezet voor landelijke studiekeuzevoorlichting, onder meer op Studiekeuze123.nl.

Wat is de Nationale Studenten Enquête?

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een landelijk onderzoek naar studenttevredenheid. Jaarlijks worden bijna alle studenten in het Nederlandse hoger onderwijs uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding en hogeschool of universiteit. Aan de Nationale Studenten Enquête 2023 nemen in totaal 75 hogescholen en universiteiten deel. Dit is de eerste keer dat ITV Hogeschool meedoet met de NSE.

In de Nationale Studenten Enquête worden studenten gevraagd een vragenlijst in te vullen en hun mening te geven over verschillende aspecten van hun opleiding, inhoud en opzet van het onderwijs, aansluiting op de beroepspraktijk, docenten, studiebegeleiding, toetsing, betrokkenheid en contact, studeren met een ondersteuningsbehoefte.

Waarom de Nationale Studenten Enquête?

Studentenoordelen laten zien wat de studenten vinden van hun opleiding en onderwijsinstelling. Heel handig als je aan het zoeken bent naar een opleiding die bij jou past. Want wie kan een opleiding nu beter beoordelen dan de studenten die deze studie al volgen? Maar de studentenoordelen worden ook gebruikt om de opleiding te verbeteren. Objectieve informatie over opleidingen en onderwijsinstellingen draagt bij aan de kwaliteit en transparantie van het hoger onderwijs. Vanuit die gedachte heeft het ministerie van OCW in overleg met de studentenorganisaties en de hoger onderwijsinstellingen aan Studiekeuze123 de opdracht gegeven om de Nationale Studenten Enquête te organiseren.

Prijzen

Ieder jaar worden mooie prijzen verloot: een laptop, headphones, toetsenborden en Bol.com-bonnen. Eind maart worden de prijswinnaars willekeurig getrokken uit alle studenten die de NSE tot de laatste vraag hebben ingevuld. Zij ontvangen per e-mail bericht dat ze een prijs gewonnen hebben. De winnaars worden in april bekend gemaakt.

Meer informatie over de NSE vind je hier.

© 2024 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen