Resultaten NSE 2024

Resultaten NSE 2024

De eerste resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) zijn dinsdag 28 mei bekendgemaakt. De NSE is een jaarlijks terugkerend landelijk onderzoek onder alle studenten in het hoger onderwijs. Ongeveer 44% van de studenten van ITV Hogeschool hebben de NSE dit jaar ingevuld. Aan alle studenten: hartelijk dank voor jullie input! Dankzij jullie medewerking kunnen we ons onderwijs en onze voorzieningen samen verder verbeteren.

Eerste resultaten: wat gaat goed en wat kan beter?

De studenten van ITV Hogeschool namen voor de tweede keer deel aan dit landelijke onderzoek. Wij kunnen nu de resultaten niet alleen tegen het landelijke gemiddelde afzetten, maar ook met de eigen scores van vorig jaar vergelijken.

Op alle onderwerpen zijn de scores dit jaar verbeterd en liggen over het algemeen boven de benchmark hbo (het gemiddelde van alle hbo-instellingen die aan de NSE hebben deelgenomen). Het percentage studenten dat over het algemeen tevreden is met de opleiding is gestegen van 69,8% in 2023 naar 74% in 2024. Het aandeel studenten dat tevreden is over de sfeer is gestegen van 78,6% naar 81,4%. De thema's docenten en de inhoud van de opleiding zijn alweer (zeer) positief beoordeeld. Met 86% tevredenheid over de deskundigheid van de docenten en de score van 77,8% voor de inhoud van de opleiding scoort ITV Hogeschool significant hoger ten opzichte van de benchmark hbo. Het thema aansluiting van de opleiding op de praktijk en op de actuele ontwikkelingen scoort met 75% ook hoger dit jaar.

Een aandachtspunt volgens de ITV-studenten is de mogelijkheid tot begeleiding. Dit thema wordt minder positief beoordeeld ten opzichte van de benchmark hbo. De beoordeling op deze vragen is dit jaar wel verbeterd in vergelijking met vorig jaar. In de open antwoorden is vooral kritiek op communicatie. Het aantal en de insteek van deze reacties gaan wij in de komende periode analyseren.

Waar zijn de resultaten te vinden?

Via het NSE Dashboard zijn de resultaten de bekijken en te vergelijken. In deze factsheet van Studiekeuze123 worden de eerste resultaten voor ITV Hogeschool weergegeven. Hierin staan de resultaten van de algemene thema's die aan alle universiteiten zijn voorgelegd. De resultaten van ITV Hogeschool in 2024 worden vergeleken met die van 2023 en met het landelijk gemiddelde van de hogescholen. Dit jaar hebben wij voor een nieuw thema online onderwijs uit de zogenoemde flexibele schil gekozen. Voor dit thema is er nog geen vergelijking. Na de zomer komen de resultaten in uitgebreidere vorm beschikbaar. 

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten uit de NSE worden door ITV Hogeschool gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs en de voorzieningen verder te verbeteren. De opleiding bestudeert de resultaten, en kijkt samen met de Studentenraad waar extra aandacht en actie nodig is. Daarnaast worden de landelijke resultaten gebruikt voor studiekeuzevoorlichting op Studiekeuze123.nl en ook als bron voor de Keuzegids. 

© 2024 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen