ITV Hogeschool heeft voor de dagelijkse leiding een directeur, die wettelijk gezien bestuurder is van de stichting. De Raad van Toezicht is eindverantwoordelijk. De organisatie is onderverdeeld in secties met een coördinator die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het studieprogramma. De opleiding heeft een Studentenraad waarin studenten en docenten van de verschillende studierichtingen zitten. Deze raad wisselt jaarlijks van samenstelling.

Raad van Toezicht

 • Dirk van der Veen, voormalig directiesecretaris van het Instituut voor Gebarentaal- & Dovenstudies en docent vroegmoderne geschiedenis Hogeschool Utrecht - voorzitter
 • Wim Bos - penningmeester
 • Sonja Brouwer, voorzitter van Vereniging van Vertaal- en Tolkbureaus in Nederland (VViN) - lid
 • Berry Minkman, oud-academiedirecteur Haagse Hogeschool - lid

Ereleden op grond van bijzondere verdiensten:

 • Peter Slagter, voormalig universitair hoofddocent Spaans Universiteit Utrecht
 • Maarten Knoester, oud-voorzitter College van Bestuur, Stichting Het Rijnlands Lyceum

Secretariaat voor Raad van Toezicht: Postbus 85397, 3508 AJ Utrecht

College van Bestuur

 • Mila Chevalier - directeur en bestuurder
 • Willem Jan Gasille - adviseur
 • Monique Olivier - directiesecretariaat

Lectoraat

 • Fedde van Santen, docent Spaans, vertaler en directeur Vertalersvakschool Amsterdam - lector
 • Karin Preslmayr, beëdigd tolk en vertaler Duits, docent, taaltrainer - onderwijscoördinator

Administratie

 • Esther Hoekstra - hoofd studentenadministratie

Adres administratie

Sectieleiding

Duits
Kay Sachse, freelance beëdigd tolk en vertaler

Engels
Arina Vermaas, redacteur en docent

Frans
wordt binnenkort bekendgemaakt

Italiaans
Henriette Kunen, freelance beëdigd tolk en vertaler

Russisch
Marjolijn Muntinga-Van der Zwaan, beëdigd tolk en vertaler

Spaans
Joke Mayer, freelance beëdigd vertaler, docent

Tolken
Annemarie Bult, freelance beëdigd tolk en vertaler Engels

Stages
Corine Guldie, boekvertaler Italiaans en Engels

© 2021 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen