ITV Hogeschool heeft voor de dagelijkse leiding een directeur, die wettelijk gezien bestuurder is van de stichting. De Raad van Toezicht is eindverantwoordelijk. De organisatie is onderverdeeld in secties met een sectiehoofd die verantwoordelijk is voor de coördinatie en uitvoering van het studieprogramma. De opleiding heeft een Studentenraad waarin studenten en docenten van de verschillende studierichtingen zitten. Deze raad wisselt jaarlijks van samenstelling.

Raad van Toezicht

 • De heer drs. D.J. (Dirk) van der Veen, voormalig directiesecretaris van het Instituut voor Gebarentaal- & Dovenstudies en docent vroegmoderne geschiedenis Hogeschool Utrecht - voorzitter
 • De heer drs. W. (Wim) Bos - penningmeester
 • Mevrouw S.L. (Sonja) Brouwer, directeur sbv anderetaal - lid
 • De heer A. (Berry) Minkman, oud-academiedirecteur Haagse Hogeschool - lid

Ereleden op grond van bijzondere verdiensten:

 • De heer dr. P.J. (Peter) Slagter, voormalig universitair hoofddocent Spaans Universiteit Utrecht
 • De heer dr. M.W. (Maarten) Knoester, oud-voorzitter College van Bestuur, Stichting Het Rijnlands Lyceum

Secretariaat voor Raad van Toezicht: Postbus 85397, 3508 AJ Utrecht

College van Bestuur

 • Mevrouw drs. L.V. (Mila) Chevalier - directeur en bestuurder
 • De heer W.J. (Willem Jan) Gasille, B.Comn. - adviseur
 • Mevrouw M. (Monique) Olivier - directiesecretariaat

Lectoraat

 • De heer drs. F. (Fedde) van Santen, docent Spaans, vertaler en directeur Vertalersvakschool Amsterdam - lector
 • Mevrouw K. (Karin) Preslmayr, beëdigd tolk en vertaler Duits, docent, taaltrainer - onderwijscoördinator

Administratie

 • Mevrouw drs. E. (Esther) Hoekstra - hoofd studentenadministratie

Adres administratie

Sectieleiding

Duits
De heer drs. K.G. (Kay) Sachse, freelance beëdigd tolk en vertaler

Engels
Mevrouw drs. E. (Elsbeth) Dijkhuis, freelance beëdigd tolk en vertaler

Frans
Mevrouw C.I. (Caroline) van der Weiden, freelance beëdigd vertaler

Italiaans
Mevrouw H.W. (Henriette) Kunen, freelance beëdigd tolk en vertaler

Russisch
Mevrouw drs. M. (Marjolijn) Muntinga - Van der Zwaan, beëdigd tolk en vertaler

Spaans
Mevrouw drs. J. (Joke) Mayer, freelance beëdigd vertaler, docent

Tolken
Mevrouw J.M. (Annemarie) Bult MA, freelance beëdigd tolk en vertaler Engels

Taaloverstijgend
De heer A.W.D. (Ellick) Sutherland MA, beëdigd vertaler Engels, docent

Stages
Mevrouw mr. J.J. (Corine) Guldie, boekvertaler Italiaans en Engels

© 2021 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen