ITV Hogeschool heeft voor de dagelijkse leiding een directeur, die wettelijk gezien bestuurder is van de stichting. De Raad van Toezicht is eindverantwoordelijk. De organisatie is onderverdeeld in secties met een coördinator die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het studieprogramma. De opleiding heeft een Studentenraad waarin studenten en docenten van de verschillende studierichtingen zitten. Deze raad wisselt jaarlijks van samenstelling.

Raad van Toezicht

 • Mieke Zaanen, voormalig algemeen directeur KNAW - voorzitter
 • Berry Minkman, oud-academiedirecteur Haagse Hogeschool - vicevoorzitter
 • Marieke van den Bergh, hoofd Planning en Control Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen UvA - penningmeester

Ereleden op grond van bijzondere verdiensten:

 • Peter Slagter, voormalig universitair hoofddocent Spaans Universiteit Utrecht
 • Maarten Knoester, oud-voorzitter College van Bestuur, Stichting Het Rijnlands Lyceum

Secretariaat voor Raad van Toezicht: Postbus 85397, 3508 AJ Utrecht

Directeur-bestuurder

Mila Chevalier 

  Secretariaat


  Monique Olivier

   Lectoraat

   • Fedde van Santen, docent Spaans, vertaler en directeur Vertalersvakschool Amsterdam - lector
   • Karin Preslmayr, beëdigd tolk en vertaler Duits, docent, taaltrainer - onderwijscoördinator

   Administratie

   • Esther Hoekstra - hoofd studentenadministratie
   • Inge Meinsma
   • Dennis van Dijk

   Adres administratie

   Sectieleiding

   Duits
   Kay Sachse

   Engels
   Arina Vermaas

   Frans
   Géraldine Génier en Marieke van den Heuvel-in 't Groen

   Italiaans
   Henriette Kunen

   Russisch
   Herma Dijkema

   Spaans
   Joke Mayer

   Tolken
   Annemarie Bult

   Coördinator stages
   Maleen Hof

   © 2023 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen